7
feb
Digitalt

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

möten, sammanträden |

Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema växtnäringsförsök för ekologisk odling!

Syftet med mötet är att diskutera 1) vilka växtnäringsfrågeställningar inom eko som bör prioriteras, 2) vilken försöksmetodik som krävs för olika frågeställningar och 3) hur försök inom eko kan finansieras.

Alla med intresse för frågan är välkomna!

Anmäl dig senast den 3 februari på denna länk

Skicka gärna förslag till programpunkter till sofia.delin@slu.se.

Välkomna!

Sofia Delin (SLU) och Anders Ericsson (HS)

Fakta

Tid: 2022-02-07 09:00 - 12:00
Ort: Digitalt
Arrangör: SLU och Hushållningssällskapet
Sista anmälningsdag: 3 februari 2022
Mer information:

Ämneskommitté Växtnäring är ett öppet forum för alla med intresse för fältförsöksverksamhet inom växtnäringsområdet. Den arbetar med utveckling och forskningsformulering, samt information och resultatspridning inom området. Se vidare följande länk.


Program

Preliminärt program

1. Inledning

2. Olika försöksupplägg inom ekologiska växtnäringsförsök

 • Långliggande utlakningsförsök (Helena Aronsson/Lisbet Norberg)
 • Handgödslade smårutor på konventionell mark (Sofia Delin/Lena Engström)
 • Inkubationer i fält (Lena Engström)
 • Onfarm trials på ekologiska gårdar (Rafaelle Reumaux)
 • Schackruteförsök (Johanna Wetterlind)
 • Klassiska fältförsök på ekologiska eller konventionella gårdar

3. Frågeställningar som efterfrågas från lantbruket

 • korta inspel från några rådgivare (Kerstin Andersson, Jan Hill m.fl.)

4. Möjligheter till finansiering

 • Sverigeförsöken (Anders Ericsson)
 • Jordbruksverket (Maria Stenberg)
 • Forskningsstiftelser
 • Branschen

5. Gruppdiskussion

 • Vilka frågeställningar är prioriterade?
 • Med vilken typ av försök löser vi dessa frågeställningar?
 • Hur kan den typen av försök finansieras?

6. Summering av gruppdiskussion


Kontaktinformation

Sofia Delin, forskningsledare
Lanna forskningsstation, SLU
sofia.delin@slu.se, 0511-67235