Hoppa till huvudinnehåll

Fältforsk

FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter för fältforskning inom jordbruksområdet.


Det finns 41 sidor som är taggade med Fältforsk:

Översvämningar och torka i jordbruket – Effekter, utmaningar och åtgärder

markmiljo-webb@slu.se I samband med World Soil Day bjuder vi in dig som arbetar med jordbruk och mark- och vattenfrågor till ett webbinarium om det viktiga samspelet mellan mark och vatten. Hur

Kurs i försöksstatistik

lisa.beste@slu.se SLU Fältforsk bjuder in till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika sätt arbetar med fältförsök för jordbruk och kommer i kontakt med statistik.

Potential i nya rön om klimat och jordbruksmark från EJP SOIL

Forskningen om jordbruksmarkens roll för klimatet har kommit en bra bit framåt, det konstaterades under ett webbinarium som nyligen arrangerades av SLU och forskningsprogrammet EJP SOIL. Programmets

Höstmöte med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder

lisa.beste@slu.se Välkommen på möte med SLU Fältforsk ämneskommitté vall och grovfoder! Temat för dagen är framtida utmaningar och utvecklingsbehov för vallodling. Det blir ett digitalt möte och

Möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer för ogräs och växtskydd

lisa.beste@slu.se Save the date! Vi återkommer med mer information inom kort. Linköping goranbe

SLU Fältforsks referensgruppsmöte 2023

lisa.beste@slu.se Välkommen på årets möte med SLU Fältforsks referensgrupp! Foto: Lisa Beste SLU Fältforsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är intresserade av fältforskning inom

Uppföljningsmöte med SLU Fältforsk Ämneskommitté Växtnäring

lisa.beste@slu.se SLU Fältforsks Ämneskommitté Växtnäring bjuder in till två mötestillfällen för att diskutera projektidéer och upplägg på försöksserier för att se om det går att samordna

Möte med SLU Fältforsk Ämneskommitté Växtnäring

lisa.beste@slu.se SLU Fältforsks Ämneskommitté Växtnäring bjuder in till två mötestillfällen för att diskutera projektidéer och upplägg på försöksserier för att se om det går att samordna

Växtnäringsläckage från observationsfält – 50 år av miljöövervakning

markmiljo-webb@slu.se Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från enskilda fält på åkermark i

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté odlingsmaterial

lisa.beste@slu.se Välkommen på höstens möte med SLU Fältforsks ämneskommitté odlingsmaterial. Torsdag 10 oktober ses vi på Zoom klockan 10-12 och 14-16. Ämneskommittén är en mötesplats för alla

50 års mätningar av växtnäringsläckage från jordbruksmark

Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från fält i Sverige. Mätserierna är ovärderliga som

Demodagar på Lilla Böslid

lisa.beste@slu.se På lantbrukardagarna på Lilla Böslid i Halland visar vi ett par av de svenska utlakningsförsöken. Foto: Helen Aronsson Sedan några år undersöker vi effekten av strukturkalkning

Loading…