Hoppa till huvudinnehåll

Fältforsk

FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter för fältforskning inom jordbruksområdet.


Det finns 43 sidor som är taggade med Fältforsk:

Fosforläckage minskar med rätt utformning av tvåstegsdiken

Genom att anlägga tvåstegsdiken, det vill säga utgrävda terrasser längs med jordbruksdiken, kan både näringsläckage och dikeserosion minska. För att få god effekt gäller det dock att åtgärden är

Möte med ÄK för växtnäring och vatten

lisa.beste@slu.se SLU Fältforsks ämneskommittéer för växtnäring och vatten inbjuder till gemensamt möte med tema organisk gödsel och recirkulerad växtnäring. Välkomna! Hälsningar, Helena Aronsson

Påverka EU:s agenda för forskning och policy som rör marken

Nu kan du som arbetar med markfrågor inom jordbruk bidra till utformningen av EU:s framtida forskningsfinansiering och policy för mark. Det gör du genom att besvara en anonym enkätundersökning senast

Möte med ÄK växtskydd, ogräs och jordbearbetning

lisa.beste@slu.se Välkommen på möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer för växtskydd, ogräs och jordbearbetning! Tema: integrerat växtskydd. Foto: Jesper Anhede Välkomna önskar kommittéernas

Nya verktyg efterfrågas för att hantera lantbrukets utmaningar

I Sverige har vi kommit långt i utvecklingen av beslutsstödsystem för att beräkna gödslingsbehovet. Något som upplevs som större utmaningar för lantbruket är dock hur man bibehåller mullhalten,

Marken viktig att värna när jordbruket flyttar norrut

Sedan 1950-talet har motståndskraften i svenska jordbruksmarker försämrats på grund av ett allt intensivare jordbruk. I kombination med klimatförändringarna innebär det en ökad risk för att marken

Kurs i försöksstatistik

lisa.beste@slu.se SLU Fältforsk bjuder in till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika sätt arbetar med fältförsök för jordbruk och kommer i kontakt med statistik.

Att välja rätt satellitbild viktigt vid beräkning av mull- och lerhalt

Satelliter är en potentiellt kostnadseffektiv metod för att få information om markens egenskaper, exempelvis mängden kol, men det finns flera utmaningar med tekniken. Forskare i det europeiska

Sortmöte vallprovning

lisa.beste@slu.se Välkommen på vallsortsmöte! Vi ses i Linköping 30 januari och diskuterar försöksåret 2023, försöksutförande, utvärdering, ekonomi, nyanlägningar, utredningar och kompletterande

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

lisa.beste@slu.se Välkommen på möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial! Denna gång ses vi "på plats" på Frimurarhotellet i Linköping. Vi kommer bland annat att diskutera sortprovning

Översvämningar och torka i jordbruket – Effekter, utmaningar och åtgärder

markmiljo-webb@slu.se I samband med World Soil Day bjuder vi in dig som arbetar med jordbruk och mark- och vattenfrågor till ett webbinarium om det viktiga samspelet mellan mark och vatten. Hur

Potential i nya rön om klimat och jordbruksmark från EJP SOIL

Forskningen om jordbruksmarkens roll för klimatet har kommit en bra bit framåt, det konstaterades under ett webbinarium som nyligen arrangerades av SLU och forskningsprogrammet EJP SOIL. Programmets

Loading…