Medarbetarwebben

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap


Det finns 257 sidor som är taggade med Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap:
SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs! Bladfläcksjuka hos korn. Mötet är öppet för

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs! Bladfläcksjuka hos korn. Mötet är öppet för

Fältvandring vid Röbäcksdalen

Fältvandring vid Röbäcksdalen

Fältvandring vid SLU:s forskningsstation på Röbäcksdalen. För mer information och anmälan se Länstyrelsen i Västerbotten: Fältvandring hos SLU, Röbäcksdalen | Länsstyrelsen Västerbotten (

Fältvandring vid Röbäcksdalen

Fältvandring vid Röbäcksdalen

Fältvandring vid SLU:s forskningsstation på Röbäcksdalen. För mer information och anmälan se Länstyrelsen i Västerbotten: Fältvandring hos SLU, Röbäcksdalen | Länsstyrelsen Västerbotten (

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

VH:s Fakultetsnämndsmöte den 9 juni

VH:s Fakultetsnämndsmöte den 9 juni

Vårens sista fakultetsnämndsmöte är i hamn. Efter en del beslut, informationspunkter och diskussioner väntar nu en välförtjänt sommar för alla deltagare. Beslut Nämnden beslutade att påbörja

Regional jordbruksforskning norra Sverige

Regional jordbruksforskning norra Sverige

Regional jordbruksforskning för norra Sverige, RJN, startade 1996 och förlängs nu i ännu ett nytt avtal 2021–2023. I forsknings- och utvecklingsprogrammet samarbetar SLU och näringslivspartners för

Regional jordbruksforskning norra Sverige

Regional jordbruksforskning norra Sverige

Regional jordbruksforskning för norra Sverige, RJN, startade 1996 och förlängs nu i ännu ett nytt avtal 2021–2023. I forsknings- och utvecklingsprogrammet samarbetar SLU och näringslivspartners för

Havre som foder för en hållbar mjölkproduktion och en bättre miljö

Variationen i utsläpp av metangas (CH4) från mjölkkor påverkas av både djur- och utfodringsfaktorer. Flera olika strategier för att minska utsläppen av CH4, baserat på olika fodertillskott eller

VH:s Fakultetsnämnd 5 maj 2021

Den 5:e maj var en kylen vårdag med ruskväder och absolut ingen dag då någon i fakultetsnämnden kände för att ”maja”. Vi satt alla tryggt bakom våra skärmar och avhandlade dagens punkter. Intervju

Abdulai Guinguina

Abdulai Guinguina

https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:abdulai.guinguina@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=publication_year&format=cv

Anne-Maj Gustavsson

Anne-Maj Gustavsson

Forskningsfokus är inriktat på att öka kunskaperna om odling, fysiologi, morfologi och kemisk sammansättning av växter så att det kan utnyttjas så effektivt som möjligt (främst till foder).

Loading…