Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap


Det finns 69 sidor som är taggade med Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap:

Webinar: Visit another research institution for training purposes or soil sampling and analysis

Webbinarium: Besök en annan forskningsinstitution för utbildning eller jordprovtagning och -analys markmiljo-webb@slu.se Forskningsprogrammet EJP SOIL erbjuder möjligheten att besöka en ennat

Nu kan du se webbinariet om EU:s förslag till direktiv om markövervakning

Den 5:e juli presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om övervakning av jordar och marker. Direktivet diskuterades den 11:e juli av europeiska forskare och Mirco Barbero, representant

Webbinarium: EU:s lagförslag om markhälsa

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett webbinarium av forskningsprogrammet EJP SOIL om EU:s förslag till direktiv om markhälsa med fokus på markövervakning. Det nya lagförslaget som presenterades

Webinar: Soil Health Indicators

Webbinarium: Indikatorer för jord- och markhälsa markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett öppet webbinarium om indikatorer för jord- och markhälsa. Webbinariet kommer att presentera huvudresultat

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark, och hur ska vi göra det i framtiden?

markmiljo-webb@slu.se De politiska initiativen för att stärka skyddet av jord och mark i Europa har ökat markant sedan EU-kommissionen under 2021 presenterade EU Soil Strategy for 2030. Ambitionerna

Webinar: Land Degradation & Healthy Soils

Webbinarium: Markförstöring och välmående jordar markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett webbinarium, arrangerat av forskningsprogrammet EJP SOIL, om markförstöring och hur det kan övervakas på

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd(2)

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte och försöksresa med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Flyghavre. Mötet och

Webbinarium: Besök en annan forskningsinstitution för utbildning eller jordprovtagning och analys

markmiljo-webb@slu.se Forskningsprogrammet EJP SOIL erbjuder möjligheten att besöka en ennat univeristet/forskningsinstitut för utbildningsändamål eller för jordprovtagning och analys. Under

driftig arbetsledare till SLU:s fältforskningsstation Röbäcksdalen,

Känner du för att anta en ny utmaning i livet? Kanske vill du få jobba i ett team med uppgift att stödja forskare och utföra fältförsök på en urban fältstation i en trevlig miljö? Då ska du kolla in

Kurs i försöksstatistik 1-2 mars 2023

Kurs i försöksstatistik Anneli.Lundkvist@slu.se Inbjudan till kurs i försöksstatistik 1-2 mars 2023 SLU Fältforsk inbjuder till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till workshop med ämneskommitté Odlingsmaterial! Temat för workshopen är ”Användning av sortprovningsdata till

NJV + VPE = SANT

Sedan 1 januari 2023 har SLU slagit ihop delar av institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV) med institutionen för växtproduktionsekologi (VPE). Det är NJV:s forskargrupp inom

Loading…