Medarbetarwebben

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap


Det finns 248 sidor som är taggade med Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap:
Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

VH:s fakultetsnämndsmöte 24 mars

Rapport från VH:s fakultetsnämndsmöte den 24 mars Raunis och Dirk-Jans rapport från mötet Beslut Nämnden beslutade att påbörja rekryteringen av en universitetslektor i bioinformatik. Behovet av att

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Den perfekta osten

Thomas Eliasson är industridoktorand i projektet LivsID och arbetar både på Norrmejerier och SLU. Han undersöker laktobaciller som är viktiga för smakutvecklingen i många lagrade ostar och har nu

Den perfekta osten

Thomas Eliasson är industridoktorand i projektet LivsID och arbetar både på Norrmejerier och SLU. Han undersöker laktobaciller som är viktiga för smakutvecklingen i många lagrade ostar och har nu

När mjölken smakar blåbär

Mjölk kan ibland ha olika lukt- och smakfel. Ett av dem är när mjölken har doft och smak av blåbär, vilket kan påverka kvaliteten på en hel mjölksilo på mejeriet och de produkter man tillverkar. I

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_2

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_2

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU FältForsks ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

Möte för försöksutförare som arbetar med vallförsök Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte för försöksutförare! SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder anordnar möte som riktar sig

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte om strukturkalkning och kalkfilterdiken mot fosforförluster! Ämneskommitté Vatten är en mötesplats för alla

Lagring och hantering av krossensilerad spannmål

Lagring och hantering av krossensilerad spannmål

Lagring och hantering av krossensilerad spannmål johanna.wallsten@slu.se Vi kommer att redovisa resultaten från projektet Wetgrain i ett webinarium. Foto Malin Barrlund. Syftet med projektet "Wet

Lagring och hantering av krossensilerad spannmål

Lagring och hantering av krossensilerad spannmål

Lagring och hantering av krossensilerad spannmål johanna.wallsten@slu.se Vi kommer att redovisa resultaten från projektet Wetgrain i ett webinarium. Foto Malin Barrlund. Syftet med projektet "Wet

Loading…