Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap


Det finns 87 sidor som är taggade med Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap:

Disputation - Oats in the diet of dairy cows – Milk production and enteric methane emissions

Oats in the diet of dairy cows – Milk production and enteric methane emissions patrik.claesson@slu.se Petra Fant försvarar sin avhandling: Oats in the diet of dairy cows – Milk production and

Innovationspris SLU Umeå

Arbetar eller studerar du på Campus Umeå och har en idé med potential att förändra den gröna näringen? Då är du välkommen att söka innovationspriset på 50.000 kronor. SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen

Vallkonferens 2023

Vallkonferens 2023 marie.liljeholm@slu.se Spara datumet! Mer info inom kort. Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och hästar är vallen. På Vallkonferensen kan alla

Utlysning: forskningsmedel för hållbart jordbruk

Sju nya utlysningar i EU-programmet "EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils" är nu öppna mellan den 1 april och den 31 maj. Det övergripande målet för

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte och försöksresa med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Flyghavre. Mötet och

SLU Fältforsks Ämneskommitté vall och grovfoder

SLU Fältforsks Ämneskommitté vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till fältvisning på Lantmännens Förädlingsstation Svalöv och till workshop med SLU Grogrund Ämneskommittén är en

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

Mellangrödor - från fältet till uppföljning av övergödnings- och klimatmål Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till seminarium med SLU Fältforsk ämneskommitté Vatten! Ämneskommitté Vatten är en

Malin Barrlund

malin.barrlund@slu.se Försökstekniker vid Röbäcksdalens fältforskningsstation. Min främsta uppgift är att sköta det praktiska vid fältforskningsstationen Röbäcksdalen. Till arbetsuppgifter hör

Boel Sandström

boel.sandstrom@slu.se Försöksledare och avdelningschef på fältforskningsstationen Röbäcksdalen. Ansvarig för försöksverksamheten som bedrivs på fältforskningsstationen. Samordningsansvarig för de

Anders Wiik

anders.wiik@slu.se Försökstekniker Röbäcksdalens fältforskningsstation.

Abdulai Guinguina

abdulai.guinguina@slu.se Postdoktor i husdjursvetenskap. Läs mer på den engelska sidan. https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:abdulai.guinguina@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=

Sanna Bergqvist

sanna.bergqvist@slu.se Doktorand i växtodling Jag är en förstaårsdoktorand på institutionen för forrländsk jordbruksvetenskap på SLU i Umeå. Målet med min forskning är att vidareutveckla

Loading…