2
maj
Hotell Högland, Esplanaden 4, Nässjö

En dag om mellangrödor

möten, sammanträden |
Foto: Helena Aronsson, SLU

Välkommen till en dag om mellangrödor med FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem!

Mellangrödor ligger i topp vad gäller hållbart jordbruk. Växtnäringshushållning, kväveförsörjning, läckagereduktion, erosionsskydd, ogrässkydd och kolinlagring m.m. bidrar till detta.

FältForsks ämneskommittéer för Vatten samt Odlingssystem inbjuder till en dag om mellangrödor. Vi uppdaterar kunskap om deras funktioner och diskuterar behov av och möjligheter för att utveckla odlingssystem med mellangrödor. Målgruppen är forskare, rådgivare, myndigheter och andra intresserade.

Kontaktpersoner för ämneskommitté Vatten:

Kontaktpersoner för ämneskommitté Odlingssystem:

 Hjärtligt välkomna!

Fakta

Tid: 2019-05-02 10:00 - 15:00
Ort: Nässjö
Lokal: Hotell Högland, Esplanaden 4
Arrangör: SLU och Hushållningssällskapet
Sista anmälningsdag: 25 april 2019
Pris: Deltagare betalar sin egen lunch. Vi bjuder på kaffe.
Mer information:

Kaffe serveras från kl. 09.30.

Vid frågor kontakta Helena Aronsson (018-67 24 66, helena.aronsson@slu.se).


Program

Program hittar du här.

Anmälan är stängd.