SLU-nyhet

Stråsäd, Trindsäd, Oljeväxter - Sortval Sverige 2020

Publicerad: 24 april 2020
Närbild på stråsäd

En ny upplaga av "Stråsäd, Trindsäd, Oljeväxter - Sortval Sverige 2020" har kommit ut.

Sammanfattning

I rapporten redovisas senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, ensilagemajs och potatis inom hela Sverige. I flertalet fall presenteras 2019 års resultat mot bakgrunden av de senaste fem årens provningsresultat. Absolut och relativ avkastning redovisas. Dessutom lämnas kortfattade uppgifter om andra sortegenskaper, t.ex. stråstyrka, mognadstid, rymdvikt, tusenkornvikt, proteinhalt och resistensförhållanden. Sorternas odlingsvärde i olika delar av landet kommenteras, och detta bör kunna ge läsaren en uppfattning om de för olika områden och speciell odlingsinriktning bäst lämpade sorterna.

OBS! Se även sortresultaten på: www.sortval.se, www.slu.se/faltforsk, www.njv.slu.se, www.svenskraps.se och www.jordbruksverket.se.

Rapporten

Halling M A, Karlsson I, Jäck O, Sandström B, Hagman J och Larsson S (2020). Stråsäd Trindsäd Oljeväxter. Sortval Sverige 2020. Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Rapporten är fri att ladda hem här.

Den kan även beställas gratis hos: Hushållningssällskapet Försäljning / HIR Malmöhus, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred, Telefon 010-476 20 00, mobil 0708-81 66 11, Mejl: Thomas.Linne@hushallningssallskapet.se.

Författarna

Magnus A Halling, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala

Ida Karlsson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala

Ortrud Jäck, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala

Boel Sandström, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå

Jannie Hagman, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala

Staffan Larsson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala


Kontaktinformation

Magnus Halling, forskningsledare
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
magnus.halling@slu.se 018-671429, 070-3211094