Protokoll SLU arbetsmiljökommitté

Senast ändrad: 03 juli 2023

Här finns protokoll från möten med SLU arbetsmiljökommitté (SLU-AK). Protokollen är även registrerade i Public 360, SLU:s system för ärende- och informationshantering.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU