22
nov
Digitalt

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

möten, sammanträden |

Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema lustgasemissioner kopplat till gödsling!

Syftet med mötet är att få en överblick av vilka studier som gjort i Skandinavien samt vilket behov av ytterligare fältstudier som behövs inom området.

Alla med intresse för frågan är välkomna!

Anmäl dig senast den 17 november på denna länk

Skicka gärna förslag till programpunkter till sofia.delin@slu.se.

Välkomna!

Sofia Delin (SLU) och Anders Ericsson (HS)

 

Fakta

Tid: 2021-11-22 09:00 - 12:00
Ort: Digitalt
Arrangör: SLU och Hushållningssällskapet
Sista anmälningsdag: 17 november 2021
Mer information:

Ämneskommitté Växtnäring är ett öppet forum för alla med intresse för fältförsöksverksamhet inom växtnäringsområdet. Den arbetar med utveckling och forskningsformulering, samt information och resultatspridning inom området. Se vidare följande länk.


Program

Preliminärt program

1. Inledning (9.00-9.10)

  • Bakgrund och syfte med dagens möte (Sofia Delin, SLU)
  • IPCC uppdaterade emissionsfaktorer för N2O (Åsa Kasimir, GU)

 

2. Resultat från skandinaviska fältförsök (9.15-10.15)

  • Lustgasemissioner vid olika gödslingsnivåer och gödselmedel vid kontinuerliga mätningar på en lerjord (Magdalena Wallman GU)
  • Lustgasemissioner vid olika gödslingsnivåer till vårsäd – mätningar i Norge (Aina Lundon Russenes NIBIO)
  • Effekt av inhibitorer på lustgasemissioner (Maria Ernfors SLU)
  • Lustgasemissioner vid gröngödsling (Maria Ernfors SLU)

 

3. Behov av mer kunskap från rådgivning och handel samt för livscykelanalyser (10.30-11.00)

  • Korta inlägg från olika organisationer, förslagsvis Jordbruksverket, Yara, Lantmännen, SLU, RISE m.fl. Välkommen att anmäla om du kan presentera vad din organisation efterfrågar för kunskap inom området!

 

4. Mätteknik (11.00-11.15)

  • Utrustning och arbetsinsats för att mäta lustgasemissioner i olika sammanhang (Per Weslien, GU)

 

5. Diskussion (11.20-12.00)

  • Behövs nya fältförsök i Sverige och vilka frågor ska besvaras?
  • Var finns resurser för mätningar och var är det relevant att mäta?

 

 


Kontaktinformation

Sofia Delin, forskningsledare
Lanna forskningsstation, SLU
sofia.delin@slu.se, 0511-67235