Information för studenter

Senast ändrad: 11 oktober 2023
Laboratory

Välkommen till Biologiska övningslaboratorier eller BÖL!

Kapacitet och utrustning

Här hittar du användbar information om anläggningar, säkerhet och regler.

Det finns tre praktiska laboratorier (BÖL 1, 2 och 3), kemi-, autoklav-, mediumberedningsrum, gelelektrofores rum.

Laboratorierna fullt utrustade för praktisk utbildning och har

  • Dragskåp och biologiska säkerhetsskåp
  • Mikroskop
  • Spektrofotometrar
  • Autoklaver
  • Vågar
  • Pipetter
  • Förbrukningsmaterial (Eppendorfs, petriskålar, etc.)

Innan labbet börjar

Ytterkläder

Ytterkläder och väskor får inte tas med till laboratoriet under lektionerna!

Studentskåp

Skåp finns utanför kurslabbet. Du måste ta med eget hänglås. NOTERA! Du kan endast använda skåpet under kursen. Hänglås som finns kvar efter banan klipps av senare.

Laboratorierockar

Labbrockar är OBLIGATORISKA på alla laboratoriekurser. Studenter utan laboratoriekläder får inte vistas i laboratorierna. Du bör köpa och ta med din egen labbrock.

Entré till Biocentrum

Huvudentrén till Biocentrum är öppen dagtid, fram till 17.00. För att komma längre in i institutionens lokaler krävs kort, så om du behöver träffa någon av lärarna måste du boka ett möte i förväg.

Studenternas kök

Matlagning kan ordnas i elevernas kök på samma plan 2, utanför BÖL korridorer; Du kan hitta kylskåp och mikrovågsugnar där.

Bilparkering

På territoriet nära BioCentre finns det gratis parkeringsplatser, förutom platser med motorvärmaruttag.

Säkerhet och regler

Regler

Läs laboratoriets regler och rutiner. Du hittar dem också i BÖLs tre huvudlabb.

Risker

Identifiera farorna i samband med din laboratorieverksamhet och bedöm riskerna. Använd SLU:s kemikaliehanteringssystem "Klara" här för att hitta information om kemikalierisker och personligt skydd. Sök här på kemisk produktnamn, CAS-nummer eller artikelnummer.

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy och Miljöcertifiering ISO 14001 av BioCenter, mål och miljöhandboken finns här.

Under och efter labbet

Labbförberedelser

Läs igenom alla instruktioner för laborationen, experimentera innan du påbörjar något praktiskt arbete. Tänk igenom alla steg i arbetet i detalj så att du förstår syftet med experimentet och hur det kan genomföras.

Olyckor

De kursansvariga lärarna ska alltid informeras om eventuella olyckor som inträffar under laborationer.

Hur använder man en automatisk pipett?

Kontrollera en video Hur man pipetterar korrekt (på engelska). Kom ihåg att aldrig vända pipetten upp och ner!

Förlorat och hittat

Om du har glömt, hittat eller har några frågor om laboratorierna, kontakta Albina Bakeeva.

Studentskåp

Töm skåpen efter avslutad kurs. Efter varje termin kommer eventuella hänglås som lämnas kvar att skäras upp och gå till spillo.