SLU-nyhet

Hållbarhet och innovation för människor och djur

Publicerad: 28 september 2022
ingången till huset Smedjan med SLU-flagga i förgrunden

Praktiska tips och uppmuntran till att tänka i nya banor för att bidra till att vi får en jord där människor och djur mår bra, går som en röd tråd genom Smedjeveckans aktiviteter.

Skara kommuns näringslivsfrukost, som numer lägger sin septemberträff på SLU Skaras campus under Smedjeveckan, var välbesökt. Drygt 40 deltagare nätverkade, pratade innovationer och fick en insyn i hur det är att ta fram hälsokraftiga hussyrsor. Dessutom smakade de nyfiket på kex med syrseprotein. 

Under onsdagen är det fokus på pollinerare. SLU RådNu:s Magnus Ljung och Lotta Fabricius Kristiansen samtalar om ny forskning som kan stödja pollinering och biodling och hur olika aktörer kan bidra.

På torsdagen är rubriken "Framtidens hållbara mat" och där är SLU Holding medarrangör. På olika sätt kommer föredragshållarna att prata om innovation och mat. Dagen inleds med tre SLU-knutna föredragshållare. Mathistoriker Richard Tellström kommer att prata om innovationer som lett fram till vad vi har på tallriken idag, Elin Röös kommer att beröra hur viktigt det är att vi också tänker innovativt för att ändra vårt beteende. Matilda von Rosen, som är VD för SLU-företaget SciIns om det starkt ökade intresset för insekter och i synnerhet då hussyrsor. Sedan kommer Magdalena Bergh från Lantmännen att berätta om den miljardsatsning som görs i Lidköping för en ny anläggning för ärtproteininsolat. 

Veckan avslutas sedan på fredag med ett program som Agroväst håller i och där vikten av rent vatten och en bra jordhälsa poängteras för att vi ska kunna producera bra livsmedel på ett hållbart sätt. Här är Thomas Keller, Per Sahlberg och Fredrik Tidström föredragshållare och kommer att ge tips om hur en lantbrukare kan ställa om, undvika fallgropar och lyckas. 


Kontaktinformation

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93