Hoppa till huvudinnehåll

One Health Sweden

One Health Sweden är ett forskarnätverk med intresse för zoonoser.


Det finns 44 sidor som är taggade med One Health Sweden:

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

djurskyddskonferens inspelning

Den 15 november arrangerades 2022 års djurskyddskonferens av Jordbruksverkets i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Den 15 november arrangerades Jordbruksverkets årliga

Forskare och beslutsfattare i dialog om EU:s markdirektiv och miljöövervakning

Om drygt 25 år ska alla marker i EU vara vid god hälsa, enligt EU-kommissionens förslag på markdirektiv som presenterades sommaren 2023. Direktivet kommer innebära förändringar i våra nationella

Hedvig Gröndal

hedvig.grondal@slu.se I hold a PhD in sociology from Uppsala university. My research mainly concerns the production of medical knowledge; how it is used and contested in professional practices, and

Uppsala Antibiotic Days 2024

Konferens: Uppsala Antibiotic Days 2024 futureonehealth@slu.se Konferensen kommer att samla specialister från ett tvärvetenskapligt utbud av forskningsområden som spelar en direkt roll i det

One Health: concept, cases and methodology, 3 credits

One Health: concept, cases and methodology, 3 credits futureonehealth@slu.se Kursen ger en teoretisk översikt över vad One Health-konceptet är, och varför en One Health-strategi är nödvändig för

Dubbel framgång för ung forskare

SLU-forskaren Maria Vilain Rørvang har tilldelats priset New Investigator Award för sina vetenskapligt framstående prestationer. Nyligen beviljas hon även fyra miljoner kronor i forskningsbidrag från

WAAW 2023

Antimikrobiell resistens är ett angeläget forskningsområde där Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bidrar med livsviktig kunskap. Vi vill öka medvetenheten om detta globala problem under World

Todd Alsing Johansson

todd.alsing-johansson@slu.se Jag är doktorand i djuromvårdnad med fokus på vårdhygien. Jag undervisar främst på vårdhygienkurser i djursjukskötarprogrammet. Jag är veterinär sedan 2011 och har en

Djurskyddskonferensen 2023

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd hålls den 5 december och är nu öppen för anmälan. Konferensen är digital och är öppen för alla

Artificial Intelligence & the One Health Triad Challenges for Life Science Universities

Artificial Intelligence & the One Health Triad Challenges for Life Science Universities futureonehealth@slu.se Welcome to 13th ICA Rectors and Deans Forum 2023: Artificial Intelligence & the One

Ukrainas gamla äppelsorter hotas

Genom ett enträget detektivarbete har forskare kartlagt det omfattande släktträd som binder samman många av våra äppelsorter, vilket har klarlagt olika kulturarvssorters inbördes släktskap. Kunskapen

Loading…