Utbildning i fördjupat informationsuttag för övergripande ekonomer och beslutsstöd

Senast ändrad: 30 maj 2024

Kursen är för dig som är övergripande ekonomi eller beslutsstöd och vill kunna få ut data ur Unit4 ERP på andra sätt än genom standardrapporter och kunna jämföra rapporter och data i ERP med Lins (SLU:s ledningsinformationssystem). Fokus i kursen kommer att ligga på uppföljning och analys av resultat-, balansräkning och redovisningsområden jämfört med budget. Kursen ges gemensamt av ekonomi- och planeringsavdelningen.

Målgrupp

Du ska ha blivit tilldelad den administrativa rollen övergripande ekonom och/eller beslutsstöd. För att kunna tillgodogöra dig kursen krävs goda kunskaper i SLU:s redovisningsmodell och att du är en van användare av ERP. Du ska även ha viss kunskap i Lins.

 

Förkunskaper

Du ska tidigare ha deltagit i kursen Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd. Du ska även ha gått kursen Utbildning i Lins analyskub eller fått annan introduktion i Lins.

 

Lärandemål

  • Kunna få ut data ur ERP respektive Lins och kunna analysera data.

  • Kunna söka och följa resultat och kapital i projekt.

  • Kunna utnyttja finesser i ERP:s enkla och utökade frågebilder.

  • Kännedom om ERP:s analys- och browserfunktioner för att kunna träna på egen hand.

  • Skapa rapporter och diagram i ekonomikuben i Lins.

 

Kursinnehåll

  • Uttag av fasta rapporter i ERP respektive Lins och kunna ta fram motsvarande information i ERP:s frågebilder och ekonomikuben i Lins.

  • ERP:s analysfunktion.

  • Frågemallar i ERP:s browserfunktion och hur man distribuerar dem.

  • Rapporter med och utan OLAP-funktion i Lins.

  • Diagram i Lins.

 

Omfattning

1 dag / 2 halvdagar, datorsal.

 

Datum och tid

Datum, plats och tid meddelas i ett ekonomimeddelande som skickas ut via e-post. 

Om du har någon av de administrativa rollerna övergripande ekonom, projektekonom eller ekonomiregistrerare får du dessa mejl.