Kontakta oss på GHAL

Senast ändrad: 07 mars 2024

Ledarutvecklingsenheten GHAL (gruppen för hållbart ledarskap i akademin) finns till för dig som är chef/ledare inom SLU och vi erbjuder kurser inom ledarskap och chefskap är din utveckling som chef och ledare.Som chef och ledare är du formellt utsedd av arbetsgivaren att samordna och leda verksamhet. På SLU innebär det att du ska leda kunskapsintensiv verksamhet i en tid då förändringstakten är hög. Ofta behöver vi rita kartan samtidigt som vi rör oss i terrängen. Vårt handlingsutrymme både möjliggörs och begränsas av hur vi är organiserade och finansierade. Vi behöver med andra ord vara innovativa inom ramen för befintliga resurser, lagar och regler men utanför befintliga tankestrukturer/tankemodeller.

GHAL har sin fysiska placering vid Ultuna men verkar överallt där SLU finns! Tveka inte att ta kontakt, oavsett var i landet du finns. Vi tar oss gärna till dig både fysiskt och digitalt.

Frågor gällande våra kurser skickas till chefs-ledarutbildning@slu.se, medan övriga frågor gällande ledarstöd kan tas direkt med någon av ledarutvecklarna nedan.

 

Vi som arbetar på GHAL:

 

Birgitta Hellmark Lindgren,
Enhetschef, ledarutvecklare, Tel:018-67 20 84birgitta.hellmark@slu.se, Profil på LinkedIn

Birgitta har disputerat i kulturantropologi och har en journalistexamen. Hon har arbetat som chef med fokus på forskningskommunikation och verksamhetsutveckling på Nordiska Afrikainstitutet och Stockholms universitetsbibliotek.

Birgitta har arbetat som ledarutvecklare på SLU sedan 2017 och bor i Uppsala med sin partner och två små trasselsuddar till hundar. Det finns även två utflyttade barn. Hon ägnar sin fritid åt att utveckla en banvaktarstuga i Klippan och 370 kvadratmeter tomt i Vårdsätra. Om du har ont om tid ska du undvika att ta upp samtal om kallbad, meditation, yoga, bokashikompostering och tomatodling med Birgitta.

 

Markus Wikborg,
Ledarutvecklare, Tel:018-67 13 48markus.wikborg@slu.se, Profil på LinkedIn

Markus är leg. Psykolog med inriktning arbetsliv och organisation. Han har ett förflutet som yrkesofficer i armén, som organisationskonsult inom företagshälsovården och som sakkunnig och doktorand inom organisatorisk- och social arbetsmiljö på Arbets- och miljömedicin.

Markus har arbetat som ledarutvecklare på SLU sedan 2019 och bor lantligt söder om Uppsala med sin partner, två yngre barn och katter. Markus ägnar sig gärna åt byggprojekt, miljöteknik och brädspel på sin fritid. Akta dig för att börja prata
med honom om elförsörjning och elbilar, för då kan han hålla på hur länge som helst!

 

David Beskow
Ledarutvecklare, Tel:018-67 19 36, david.beskow@slu.se, Profil på LinkedIn

David är personalvetare med examen i projektledning. Han har arbetat med utveckling av ledare, ledarskap, grupper och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor. Sedan 2012 har David arbetat inom akademin, SLU och Uppsala universitet, dels för att det känns djupt meningsfullt och dels för att det är komplext utmanande organisationer att leda i.

På fritiden känner David sig nära kopplad till SLUs olika verksamheter som kattägare, trädfällare, jägare, ölbryggare och trädgårdsarbetare. Vill du få David att prata länge så kan du föra systemperspektiv på tal då detta ligger honom nära om hjärtat.

 

Kursadministrationchefs-ledarutbildning@slu.se

Kursadministratören tar hand om kursanmälningar, utskick och förberedelser i samband med våra kurser, fakturor, information på medarbetarwebben m.m.

 

Vid frågor

Frågor gällande kurserna skickas till chefs-ledarutbildning@slu.se

Kurserna är till självkostnadspris för deltagarna.

Vi finns på:

Personalavdelningen, Box 7087, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8 (plan 4, Ulls hus)

Ledarskapsbloggen:

Länk till ledarskapsbloggen: http://blogg.slu.se/ledarskap/