7 jun
8 jun

Umeå

Konferens: Getting our cities right #3

evenemang | konferenser |

Välkommen till den tredje konferensen i serien Getting our Cities Right arrangerad av framtidsplattformen SLU Urban Futures, denna gång i Umeå. Under två dagar i juni kommer vi att undersöka förhållandet mellan urbana landskap, träd och tätortsnära skogar, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Konferensen kommer att utforska begreppet 'Urban Forestscapes' ur tre perspektiv: Planering och utveckling; Utrymmen för människor och andra arter och slutligen Urban Forestscapes som en resurs för byggbranschen. Den första dagen, den 7 juni, kommer att ägnas åt keynote-presentationer, medan den andra dagen, den 8 juni, kommer att innehålla flera platsbesök i närheten av Umeå (t.ex. Röbäcksdalens forskningsstation).

 

Fakta

Tid: 2023-06-07 - 2023-06-08
Ort: Umeå
Arrangör: SLU Urban Futures
Mer information:

Konferensen kommer att hållas i huvudsak på engelska.

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures  är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Tidigare konferenser i serien:

Getting our Cities Right #1 - Ultuna, Juni 2022

Läs sammanfattningen från den första konferensen i Uppsala: Getting our cities right: from critical urbanities to sustainable foodscapes.

Getting our Cities Right #2 - Alnarp, Oktober 2022

Läs sammanfattningen från den andra konferensen i Alnarp: Getting our cities right: from Living Labs to urban healthscapes