Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skogsekonomi


Det finns 75 sidor som är taggade med Institutionen för skogsekonomi:

Urban grön infrastruktur i Etiopien

Urban grön infrastruktur i Etiopien parvin.mazandarani@slu.se Webinarserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av professor

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Kickoff – Forest Bioeconomy

anders.roos@slu.se The kickoff focuses on circularity and sustainable innovations in the forest- and bio sectors. What are the international drivers for circular product flows? What do circularity

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

SLU Urban Futures Umeå hub - informationsmöte

SLU Urban Futures Umeå hub - informationsmöte hanna.weiber.post@slu.se SLU Urban Futures är en av fyra framtidsplattformar vid SLU med uppdraget att främja tvärvetenskapliga arbetssätt samt

The Biennial Scandinavian Society of Forest Economics meeting 2022

The Biennial Scandinavian Society of Forest Economics meeting 2022 mona.bonta.bergman@slu.se SSFE:s biennala kommer att äga rum i Umeå från 29 november till 2 december. Nedan följer information på

CERE sem: Roweno Heijmans

mona.bonta.bergman@slu.se CERE seminarium. Centrum för miljö- och naturresursekonomis (CERE) seminarieserie bjuder in forskare inom miljö- och naturresursekonomi från världens alla hörn för att

CERE sem: Irmelin Slettemoen Helgesen

mona.bonta.bergman@slu.se CERE seminarium. Centrum för miljö- och naturresursekonomis (CERE) seminarieserie bjuder in forskare inom miljö- och naturresursekonomi från världens alla hörn för att

CERE sem: Mattias Näsman

mona.bonta.bergman@slu.se CERE seminarium. Centrum för miljö- och naturresursekonomis (CERE) seminarieserie bjuder in forskare inom miljö- och naturresursekonomi från världens alla hörn för att

Forskares förslag till mer kostnadseffektiv klimatpolitik

Tänk globalt hellre än lokalt samt hantera skog och skogsprodukter på samma sätt som andra utsläppskällor är rekommendationer från tre professorer i miljöekonomi vid Umeå universitet och Sveriges

96 forskare om skogens värden

Skog är en arena som täcker in många olika områden och perspektiv och har debatterats kraftigt den senaste tiden. För att kunna ta välgrundade beslut om skogens framtid behöver den forskning som sker

Markägare testar hyggesfritt skogsbruk i nytt projekt

Hyggesfritt skogsbruk stod i fokus för en exkursion, som arrangerades i Floda utanför Göteborg av Future Forests samarbetspartner Skogforsk. Exkursionen var uppstarten av ett nytt delprojekt om

Loading…