Medarbetarwebben

Institutionen för skogsekonomi


Det finns 108 sidor som är taggade med Institutionen för skogsekonomi:

Forskningsprojekt

Institutionen både driver och är delaktiga i flertalet större och mindre, nationella och internationella forskningsprojekt. Här följer några av våra aktiva projekt. Forskningsprojekt med egen

CERE Seminar - Jan Abrell

CERE Seminar - Jan Abrell

CERE Seminar - Jan Abrell mona.bonta.bergman@slu.se The impact of carbon prices on renewable energy support Jan Abrell, Centre for Energy Policy and Economics, ETH Zurich Mer information och länk

Omvandla torrområden för att förbättra markbördighet och hälsan hos människor och djur

Nu startar Drylands Transform – ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i gränsregionen mellan Uganda och Kenya. Forskargruppen, som koordineras av SLU, siktar på att vända den pågående negativa

Omvandla torrområden för att förbättra markbördighet och hälsan hos människor och djur

Nu startar Drylands Transform – ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i gränsregionen mellan Uganda och Kenya. Forskargruppen, som koordineras av SLU, siktar på att vända den pågående negativa

Skogspolitik och skoglig planering

Vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv med skogspolitik och skoglig planering som huvudämnen. Forskningen spänner över ett brett område, från modellbaserade analyser av skötselalternativ över

Klimat

Att mildra och anpassa oss till den pågående klimatförändringen är en av de viktigaste utmaningarna som mänskligheten står inför under det här århundradet. På vår institution berör många

Skogsskötsel

Skogsskötselgruppen på Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap bedriver forskning om skogsskötsel i barr- och lövskogar i Sverige. Våra ämnen är skogsproduktion, föryngring, rotröta och skötsel av

Institutionen för skogsekonomi

Institutionen för skogsekonomi

Naturresurser generellt och skog specifikt är centralt inom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid institutionen inom områdena nationalekonomi, skogsekonomi, skogsindustriell ekonomi

Increased carbon stock despite pressure on biomass extraction

Recent EU emphasis on utilizing biological resources to reduce dependence on fossil fuels also adds pressure on extracting biomass. Something that could potentially risk sustainable land management.

Increased carbon stock despite pressure on biomass extraction

Recent EU emphasis on utilizing biological resources to reduce dependence on fossil fuels also adds pressure on extracting biomass. Something that could potentially risk sustainable land management.

CERE seminar - Mats Nilsson

CERE seminar - Mats Nilsson

CERE seminar - Mats Nilsson mona.bonta.bergman@slu.se An outlook on the Nordic electricity market - Rules of trading and market (mal)functioning Mats Nilsson, Södertörn University, Sweden Centrum

CERE Seminar - Jan Abrell

CERE Seminar - Jan Abrell

CERE Seminar - Jan Abrell mona.bonta.bergman@slu.se The impact of carbon prices on renewable energy support Jan Abrell, Centre for Energy Policy and Economics, ETH Zurich Mer information och länk

Loading…