19
jan

 –

20
jan
Konferensanläggning Aronsborg, Bålsta

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum

konferenser | möten, sammanträden |

Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla som är intresserade av skogsskadeområdet.

Syftet med konferensen är att:

  • identifiera problem med skogsskador och diskutera möjliga vägar framåt,
  • förmedla vad Skogsskadecentrum har genomfört hittills, och
  • utveckla kontakterna mellan forskare och övriga samhället.

Önskat resultat:

  • En känsla av delaktighet kring problemformulering och vägen framåt
  • Ökade kunskaper om hur frågor om skogsskador kan tas vidare
  • Utvecklade nätverk

Kärnan i konferensprogrammet är tematiska diskussioner kring olika typer av skogsskador, där forskare bidrar med korta inspel om sina forskningsresultat och övriga deltagare bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

Fakta

Tid: 2023-01-19 12:00 - 2023-01-20 13:00
Ort: Bålsta
Lokal: Konferensanläggning Aronsborg
Arrangör: SLU Skogsskadecentrum
Sista anmälningsdag: 8 december 2022
Mer information: