Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 75 sidor som är taggade med Skogsskada:

Webinarium: Riksskogstaxeringen - Skogsdata 2023

Webinarium: Skogsdata 2023 henrik.j.persson@slu.se I slutet av maj släpps ny statistik från SLU Riksskogstaxeringen och samtidigt publiceras rapporten Skogsdata 2023. Program Nyheter i den

Skogsskadekurs gav nya insikter om skadegörare och risker

Att rusta skogen mot skogsskador och kunna analysera risker och konsekvenser skadorna är viktigt, inte minst när klimatet blir varmare. Unders mars till maj hölls den första av tre doktorandkurser i

Almuppropet 2023

Tipsa oss om friska almar! Almsjukan drar fram i en rasande fart vilket har fått stora konsekvenser för almbestånden runt om i Sverige. Nu söker SLU, Skogsforsk och Linnéuniversitetet friska almar

Inka Bohlin

inka.bohlin@slu.se I am forest researcher in the Department of Forest Resource Management (SLU-Umeå). My research interest is combination of forest inventory, remote sensing and forest planning. I

Mer forskning krävs för att förebygga skogsbränder

Helhetssyn, ökad kunskap och digitala verktyg är viktiga komponenter för att effektivt bekämpa och förebygga skogsbränder – inte minst i ett förändrat klimat. Om det berättar Skogsskadecentrums

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Söker tidiga angrepp av barkborrar med drönare

Nu pågår fältarbetet för fullt på SLU:s avdelning för skoglig fjärranalys, och ett projekt fokuserar på utbrott av granbarkborrar. Genom att kombinera mätningar av trädens savflöden med bilder från

Diplodiasjukan – en ny allvarlig tallsjukdom

Diplodiasjukan finns på många ställen i världen och orsakar stamsår och döda trädkronor på framför allt olika tallarter. Den första upptäckten av ett bestånd i Sverige med spridd diplodiasjuka

Slutsatser från brandwebinarium

Under SLU:s webinarium om en nationell branddatabas stod det klart att en sak är av särskilt stor vikt: ett tydligt uppdrag från regeringen. Den 20 april genomförde SLU ett webinarium ( se

Mer blommor och tall gynnar granbarkborrarnas fiender

Granbarkborrar har många naturliga fiender som kan minska skadorna i skogen. Nu kommer ett nytt Fakta Skog om granbarkborrens fiender. Myrbaggar, styltflugor och parasitsteklar är de viktigaste

Malin Elfstrand – ny professor i skogspatologi

Malin Elfstrand är ny professor i skogspatologi vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Ett övergripande mål i hennes forskning är att förstå molekylära mekanismer som hjälper träd

Skogsskadecentrums årsrapport

År 2021 fick SLU i uppdrag att starta SLU Skogsskadecentrum. Nu finns en årsrapport tillgänglig som sammanställer centrumets arbete under dessa år, vision och mål samt vad som väntar framöver.

Loading…