Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 47 sidor som är taggade med Skogsskada:

Förlängd utlysning för doktorandprojekt vid SLU Skogsskadecentrum

SLU Skogsskadecentrum har förlängt utlysningen för de doktorandprojekt som delfinansieras av externa partners. Sista ansökningsdag för denna utlysning är 20 juni 2023. Du hittar mer information om

NRS Ungsskogsinventering 2022

På uppdrag av Skogsstyrelsen har SLU inom ramen för NRS (Nationell riktad skogsskadeövervakning) inventerat ungskogar i norra Sverige. Resultaten visar att nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Hopp för kulturträden ask och alm genom projekt finansierat av Marie-Claire Cronstedts stiftelse

I många av våra historiska miljöer växter ask och alm, två trädslag som nu är starkt hotade av svampsjukdomar. Träden har inte bara ett estetisk högt kulturvärde utan bidrar också till den biologiska

Nationella växtskyddskonferensen 2022

Nationella växtskyddskonferensen 2022 Nationella växtskyddskonferensen 2022 cajsa.lithell@slu.se Nationella växtskyddskonferens Välkommen till den nationella växtskyddskonferensen 2022!

Utlysning doktorandprojekt SSC

SLU:s Skogsskadecentrum har nu öppnat en andra ansökningsomgång för att möjliggöra för en ny grupp doktorander att börja under första halvåret 2023. Med denna andra utlysning vill forskarskolan av

Utlysning forskaskola SLU Skogsskadecentrum

Nu finns det möjlighet att söka pengar för doktorandprojekt från SLU Skogsskadecentrum. Deadline är 8 april. Mer information hittar du på den engelska sidan .

Styltflugor kan användas för att bekämpa granbarkborren

Den allvarliga granskadegöraren granbarkborren kan bekämpas med hjälp av styltflugor. Fluglarverna använder specifika doftämnen från både granbarkborren och mikroorganismer för att hitta sitt byte.

Lovord över en rockstjärna – professor Jan Stenlid går i pension

”Är du en av Jan Stenlids studenter?! Han är skogspatologins rockstjärna!” Sålunda utbrast en mycket imponerad ung gäst vid en konferens någonstans i Europa. Han hade precis fått veta att Matilda

Stakeholdermöte - SLU Nätverk växtskydd

Stakeholdermöte - SLU Nätverk växtskydd & SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Välkommen till SLU Nätverket Växtskydds andra seminarium med stakeholders! På det här seminariet kommer vi få

Workshop III: Molecular monitoring of airborne fungal forest pathogens

Workshop III: Molecular monitoring of airborne fungal forest pathogens katja.fedrowitz@slu.se Final workshop about how to organize molecular monitoring of airborne fungal forest pathogens. At this

Desirée Guidobaldi

desiree.guidobaldi@slu.se I am currently undertaking a Ph.D. within wildlife movement ecology, investigating which factors affect how herbivores use multifunctional forests.  The overall aim of the

Loading…