Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 113 sidor som är taggade med Skogsskada:

Utredning lyfter SLU Skogsskadecentrum

Almen är akut hotad i Sverige och riskerar att försvinna helt om inget görs. Landsbygdsminister Peter Kullgren fick nyligen ta emot ett yttrande från utredningen om skogsträdsförädling för ökad

Nätverkssymposium om växtskydd och skogsskador

katja.fedrowitz@slu.se SLU Nätverk växtskydd och SLU Skogsskadecentrum arrangerar ett nätverkssymposium för personal på SLU som arbetar inom de här områdena. Mötet hålls i Umeå på engelska. Anmäl

Varmare vintrar påverkar redan skogen

Det står klart att klimatförändringarna redan påverkar vintrarna i Sverige. Hur det drabbar den svenska skogen kommer SLU-forskaren Hjalmar Laudon att försöka ta reda på med hjälp av nya

Boost för växternas eget försvar mot skadeinsekter

Snytbaggar kan döda en stor del av de nyplanterade träden på ett hygge. Men det går att öka de små granarnas eget försvar. Då gillar inte snytbaggarna dem lika mycket. Det visar Kristina Berggren

Nätverka i Umeå kring växtskydd och skogsskador

Välkommen till ett nätverkssymposium 2–3 oktober, arrangerat av SLU Nätverk växtskydd och SLU Skogsskadecentrum. Symposiet är för dig som arbetar vid SLU och är verksamma inom dessa områden. Mötet

Ovanligt fynd när forskare undersökte björkskador utanför Hudiksvall

Ett planterat bestånd av björkar utanför Hudiksvall har drabbats av oklara skador. Nu försöker forskare identifiera orsaken till skadorna. De första indikationerna av skador upptäcktes för ett par år

Mysteriet med de döda tallarna

Runt om i landet har tallar gåtfullt blivit sjuka och dött. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar upp jakten på de misstänkta skadegörarna och hittar en oväntad duo i blått. Solen

Almuppropet 2024: Friska almar sökes!

Nu drar vi igång säsongen 2024 och vill ha in ännu fler tips om friska almar runt om i Sverige. Almsjukan drar fram i en rasande fart vilket har fått stora konsekvenser för almbestånden runt om i

Elodie Le Souchu

elodie.le.souchu@slu.se All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn.

Doktorandkurs bäddar för nätverk och samarbeten

Övervakning och miljöanalys av skogsskador stod i fokus när doktorander avslutade kurs med en vecka i Lycksele i Västerbotten. En vecka som gett kunskap, nätverk och nya perspektiv på samarbeten inom

Rostsvampar extra intressanta att studera i ett föränderligt klimat

Den 7–8 maj hålls ett symposium om rostsvampar på Ultuna i Uppsala. Symposiet hölls för att fira Berit Samils långa karriär inom rostsvampsforskning då hon nu går i pension. Dagen bjöd på många

Nationella växtskyddskonferensen 2025

katja.fedrowitz@slu.se Spara datumet 12-13 november! Då arrangeras Nationella växtskyddskonferensen 2025 på Campus Ultuna i Uppsala. Den här gången ligger fokus på innovation och nytänkande inom

Loading…