Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 105 sidor som är taggade med Skogsskada:

Från glupskt rovdjur till pollinatör

Insekter är i många fall dubbelnaturer. Ett utvecklingsstadium kan vara en färggrann pollinatör medan ett annat kan vara ett glupskt rovdjur. Det är inte bara fascinerande utan skapar förutsättningar

Doktorandkurs: Skogsskada - Övervakning och miljöanalys

theres.svensson@slu.se I mars börjar nästa kurs för dig som är doktorand. Kursens målsättning är att ge dig som doktorand förståelse för miljöanalys och hur program för övervakning av skogsskador

SLU Skogsskadecentrum utlyser kortsiktig övervakningsprojekt

SLU Skogsskadecentrum utlyser projekt med inriktning på övervakning av skogsskador. Det avser kortsiktiga övervakningsprojekt som fokuserar på metodutveckling och kommer att genomföras 2024 eller

Anmälan öppen för doktorandkursen 'Skogsskada - Övervakning och miljöanalys'

Nu är anmälan öppen för kursen som startar i mars för dig som är doktorand vid SLU Skogsskadecentrums forskarskola. Kursens målsättning är att ge dig som doktorand förståelse för miljöanalys och hur

Studiebesök för Doktorander vid SLU Skogsskadecentrums forskarskola

Studiebesök för doktorander vid SLU Skogsskadecentrums forskarskola theres.svensson@slu.se Välkommen på studiebesök! SLU Skogsskadecentrums forskarskola välkomnar nu dig som doktorand till ett

Samverkan - en viktig aspekt för SLU Skogsskadecentrum, skogsnäring och myndigheter

Den 18-19 januari arrangerade SLU Skogsskadecentrum sin årskonferens i Eskilstuna. Under konferensens två dagar nämndes samverkan vid flera tillfällen som en viktig faktor för parternas gemensamma

Carina Keskitalo

carina.keskitalo@slu.se Jag arbetar 20% vid ämnesområdet landskapsstudier vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU Umeå, och har min huvudsakliga anställning som professor i

Söker tidiga angrepp av barkborrar med drönare

Nu pågår fältarbetet för fullt på SLU:s avdelning för skoglig fjärranalys, och ett projekt fokuserar på utbrott av granbarkborrar. Genom att kombinera mätningar av trädens savflöden med bilder från

Barkborrar kan inte gömma sig för sina naturliga fiender

Barkborren Ips typographus kan orsaka stora skador på gran och minska virkeskvaliteten. I en ny studie visar SLU-forskare att flugor från släktet Medetera kan känna av och hitta barkborrarna. En

Det kan vi lära oss av Sydkoreas kamp mot skogsbränder

Kameraövervakade kullar, terränggående skogsbrandbilar och tallplantor så långt ögat kan se. Det är några av intrycken från Sydkoreas östkust, dit några av SLU:s skogsbrandsexperter bjöds i december

Verktyg kan upptäcka hotande skadeinsekt bland björkar

En ökad användning av lövträd inom svenskt skogsbruk kan medföra nya men ännu oupptäckta skadegörare. Kopparpraktbaggen orsakar allvarliga skador på björk i Nordamerika, och utgör ett hot mot

Forskare från SLU med i samverkansprojekt i kampen mot skogsskador i norr

Resistens, stamkvistningsförsök och identifiering av riskfaktorer kan vara värdefulla redskap i kampen mot skogsskador, det visar forskare inom SLU i ett samverkansprojekt med Skogsstyrelsen.

Loading…