Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 37 sidor som är taggade med Skogsskada:

Sök medel inom växtskydd/växthälsa

SLU Nätverk växtskydd utlyser medel för forskare vid SLU för att delta i konferenser som är relevanta inom området växtskydd/växthälsa under 2022 eller 2023. Utlysningen syftar till att hjälpa

Förorenat frö förödande

Utbrotten av diplodia på tall har varit något av ett mysterium. De kan bero på dödliga svampar i fröer. Det är välkänt att importerade växter kan ha fripassagerare i form av patogena svampar och

Ny analytiker på Skogsskadecentrum: Entomolog med fokus på systemtänk

I maj tillträder flera av SLU Skogsskadecentrums nya analytiker. Entomologen Maartje Klapwijk är en av dem. – Det känns jätteroligt, säger Maartje Klapwijk. Hon har en forskarbakgrund inom ekologi

Så utbildas framtidens skogsskadeexperter

I slutet av sommaren 2022 startar SLU Skogsskadecentrums forskarskola sin verksamhet med den första gruppen antagna doktorander. Målsättningen är att bidra till samhället med både ny kunskap om

Nya rön om motståndskraft mot rotröta kan utnyttjas i granförädling

Det finns stor variation i resistens hos gran mot de båda arterna av rotticka, H. parviporum och H. annosum s.s. Det visar Hernán Dario Capador-Barreto i sin nya doktorsavhandling. Resultaten kan

Möte med arbetsgrupp inom centrala skogsskadekommittén

Möte med arbetsgrupp inom centrala skogsskyddskommittén annika.mossing @slu.se Som en del i arbetet inom Centrala skogsskyddskommittén har en arbetsgrupp bildats med Skogstyrelsen och SLU i

Symposium om skogspatologi

Save the date: Symposium om skogspatologi cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett internationellt symposium om skogspatologi! Symposiet "Breaking new grounds in forest pathology" arrangeras för att

Utlysning SLU Skogsskadecentrum

Välkommen att söka pengar för kortare forskningsprojekt,miljöövervakning, förstudier eller utvecklingsprojekt med koppling till skogsskador, eller för stöd till doktorandkurser eller forskarutbyten

De flesta granbarkborrarna överlever vinteravverkning av dödade träd

Avverkning under sommaren är en effektiv metod för bekämpning av granbarkborre. Däremot har effekten av avverkning på vintern varit oklar. SLU och SkogForsk visar nu att de flesta granbarkborrarna

Okänd skadegörare resulterar i glesa eller döda talltoppar

Vi har det senaste året fått flera observationer av glesa eller döende toppar hos tall. Kännetecken är att årsskotten torkar in och dör, nya skott tar vid och får efter ett tag samma problem dvs även

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests teresia.borgman@slu.se Plattformen bjuder in till workshop för forskare inom SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera nya tvärvetenskapliga

Nationella växtskyddskonferensen 2022

Nationella växtskyddskonferensen 2022 Nationella växtskyddskonferensen 2022 cajsa.lithell@slu.se Nationella växtskyddskonferens Välkommen till den nationella växtskyddskonferensen 2022!

Loading…