Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi


Det finns 65 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi:

UPSC Cutting-Edge Seminar med Arthur Gessler

UPSC Cutting-Edge Seminar med Arthur Gessler anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Arthur

UPSC Seminarium med Sebastian Marquardt

UPSC Seminarium med Sebastian Marquardt anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Sebastian

UPSC Seminar med Emilie Jacob (Cavel)

UPSC Seminarium med Emilie Jacob (Cavel) anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Emilie Jacob

UPSC Seminar med Charlotte Kirchelle

UPSC Seminar med Charlotte Kirchelle anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Charlotte

Workshop: Hur kan vi bruka våra skogar med markens bästa i åtanke?

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop på temat "How do we manage our productive forests soil-smart?" arrangerad av EU-projektet PREPSOIL. Eventet riktar sig till skogsforskare,

Combining local and scientific knowledge benefits forest management

Hur, varför och för vem ska skogen skötas? Doktoranden Isabella Hallberg-Sramek identifierade dessa frågor som nyckelfrågor som ligger till grund för skogskonflikter och förväntningar på skogarna i

Utvärdera med forskare och lokala aktörer för bästa skogsskötsel

Genom att använda både vetenskapliga utvärderingar av framtida skogsscenarier och kunskap från lokala aktörer är det lättare att finna en bra skogsskötsel. En skötsel som passar både lokala

Disputation Isabella Hallberg Sramek

Tailoring forest management to local socio-ecological contexts : Addressing climate change and local stakeholders’ expectations of forests charlotta.bergstrom@slu.se Isabella Hallberg Sramek

UPSC Seminarium med Andrew D Friend

UPSC Seminarium med Andrew D Friend anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Andrew D. Friend

PhD half-time seminar: Tinkara Bizjak

Halvtidsseminarium: Tinkara Bizjak anne.honsel@slu.se Välkomna till halvtidsseminarium arrangerad av Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi   Tinkara Bizjak, Umeå Plant Science Centre

UPSC Seminarium med Eduardo Mateo-Bonmati

UPSC Seminarium med Eduardo Mateo-Bonmati anne.honsel@slu.se Seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre Seminarium kommer att hållas på engelska Eduardo Mateo-Bonmati Ramón y Cajal

UPSC CutUPSC Cutting-Edge Seminarium med Bert De Rybelting-Edge Seminar with Bert De RybelNy sida

UPSC Cutting-Edge Seminarium med Bert De Rybel anne.honsel@slu.se Seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre Seminarium kommer att hållas på engelska Bert De Rybel Laboratory of Vascular

Loading…