Medarbetarwebben

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi


Det finns 99 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi:
Seminar: Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitiken

Seminar: Skogsträds- och växtförädlingens roll i klimatpolitiken

carolin.rebernig@slu.se The UPSC Centre for Forest Biotechnology, is organising together with the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) a full-day seminar on “The role of tree and

Klimat

Att mildra och anpassa oss till den pågående klimatförändringen är en av de viktigaste utmaningarna som mänskligheten står inför under det här århundradet. På vår institution berör många

Skogspolitik och skoglig planering

Vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv med skogspolitik och skoglig planering som huvudämnen. Forskningen spänner över ett brett område, från modellbaserade analyser av skötselalternativ över

Disputation Pieter Nibbering

Disputation Pieter Nibbering

The role and synthesis of ß1,3 galactans in plant cell wall formation charlotta.bergstrom@slu.se Pieter Nibbering försvarar sin avhandling "The role of ß1,3 galactans in plant cell wall formation"

Disputation Pieter Nibbering

Disputation Pieter Nibbering

The role and synthesis of ß1,3 galactans in plant cell wall formation charlotta.bergstrom@slu.se Pieter Nibbering försvarar sin avhandling "The role of ß1,3 galactans in plant cell wall formation"

Linghua Zhou

Linghua Zhou

Towards genomic-based breeding in Norway spruce charlotta.bergstrom@slu.se Linghua Zhou försvarar sin avhandling "Towards genomic-based breeding in Norway spruce" fredagen den 28 augusti 2020.

Linghua Zhou

Linghua Zhou

Towards genomic-based breeding in Norway spruce charlotta.bergstrom@slu.se Linghua Zhou försvarar sin avhandling "Towards genomic-based breeding in Norway spruce" fredagen den 28 augusti 2020.

Skogsskötsel

Skogsskötselgruppen på Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap bedriver forskning om skogsskötsel i barr- och lövskogar i Sverige. Våra ämnen är skogsproduktion, föryngring, rotröta och skötsel av

Lyckat fältförsök med hybridasp som genmodifierats för produktion av biodrivmedel

Forskare från SLU och Umeå universitet har tagit fram genmodifierade kloner av hybridasp vars ved ger högre energiutbyte vid produktion av biodrivmedel. Klonerna har vuxit bra i växthus, men nu har

Lyckat fältförsök med hybridasp som genmodifierats för produktion av biodrivmedel

Forskare från SLU och Umeå universitet har tagit fram genmodifierade kloner av hybridasp vars ved ger högre energiutbyte vid produktion av biodrivmedel. Klonerna har vuxit bra i växthus, men nu har

UPSC Seminarium: Cyril Zipfel

UPSC Seminarium: Cyril Zipfel

Regulation of receptor kinase signaling during immunity and beyond anne.honsel@slu.se UPSC Cutting-Edge Seminarium Cyril Zipfel Department of Plant and Microbial Biology, University of Zurich,

UPSC Seminar: Jonathan and Krista Plett(2)

UPSC Seminar: Jonathan and Krista Plett(2)

Fast Talkers and Greedy Merchants: Trying to understand what enables ectomycorrhizal fungi to colonize their hosts, strength of fungal signaling or equality in nutrient exchange anne.honsel@slu.se

Loading…