Miljöhandbok för BioCentrum

Senast ändrad: 21 februari 2022

Miljöhandboken innehåller de dokument du som anställd behöver känna till gällande miljöarbetet inom certifikatets verksamheter. Alla gällande dokument är samlade i dokumenthanteringssystemet Edda, övriga dokument finns samlade i SharePoint under miljöcertifiering BioC.

Länkar till Edda och Sharepoint

OBS! Om du inte kan visa följande dokument i Internet Explorer, använd en annan webbläsare som Firefox, Chrome eller Safari.

Introduktion till miljöledningssystemet

 • Introduktion till miljöledningssystemet (doc)
 • Miljöpolicy –SLU gemensam (doc)
 • Miljömål för BioCentrum

Verksamheten

 • Beskrivning av verksamheten (doc)
 • Organisation och ansvar för miljöarbetet (SLU gemensam) (doc)
 • Organisation och ansvar BioC (doc)
 • Miljöaspektlista med värderingar (xls)
 • Intressentanalys (xls)
 • Laglista och lagefterlevnad (SLU gemensam) (doc)
 • Utbildning och kompetensutverckling (doc)
 • Utbildningsplan (doc)

Rutiner

 • Kommunikation (doc)
 • Avfallshantering (doc)
 • Energianvändning (doc)
 • Resor i tjänsten (doc)
 • Hantering och förvaring kemikalier (doc)
 • Miljöfrågor i forskarutbildningar (doc)
 • Miljöinnehåll i grundutbildningen (doc)
 • Fältarbete (doc)
 • Miljöhänsyn vid inköp (SLU gemensam) (doc)
 • Nödlägesberedskap (doc)

Dokumentstyrning

 • Dokumentstyrning (doc)
 • Dokumentförteckning (xls)

Revisioner och ledningens genomgång

 • Ledningens genomgång (SLU gemensam) (doc)
 • Internrevision (doc)

Avvikelser och förbättringsförslag

Avvikelser och förbättringsförslag (formulär)