Avtal om brandskydd

Senast ändrad: 06 april 2021

För brandsäkerhetssutbildning, service och produkter har SLU ett leveransavtal med företaget Firesafe/Kidde. Avtalet med Firesafe/Kidde gäller från och med 20200401 till 20201231.

Alla inköp och leveranser av olika typer av brandskyddsstöd för SLU:s samtliga verksamheter ska ske via detta avtal. Beställningar görs i e-handelsystemet Proceedo, där det också finns mer information om vilka tjänster och produkter inom brandskydd som ingår.

Om den tjänst som ska köpas in är brandskyddsutbildning i  kategorierna allmän personalutbildning (1+1 timme exkl rast) eller utbildning till brandsäkerhetsombud har SLU ett leveransavtal med en av ramavtalsleverantörerna.  Utbildningen ges av säkerhetsenheten i samarbete med ramavtalsleverantören.

Utbildningen ges främst i Alnarp, Umeå och Uppsala, men även i Skinnskatteberg.  Personal från andra SLU-orter kan delta på dessa orter.

Till hjälp när en brandskyddsutbildning ska planeras finns övergripande anvisningar för systematiskt brandskyddsarbete. Det kan också finnas behov av att diskutera upplägget med leverantören innan man gör en formell beställning i Proceedo.

Kontaktuppgifter till leverantören hittar du nedan. På denna karta kan du se vilken person respektive ort ska kontakta.

Region Norr
Regionchef: Magnus Wiklund
magnus.wiklund@firesafe.se, 070-8494343

Region Mitt (f.d Region Mitt och Öst)
Regionchef: Ulf Johansson
ulf.johansson@firesafe.se, 076-724 80 12

Region Syd 
Regionchef: Johan Sandqvist
johan.sandqvist@firesafe.se, 0730-30 33 57

Region Väst
Regionchef: Rickard Canbro
Rickard.canbro@firesafe.se, 070-7778286

Sidansvarig: ssm-webb@slu.se