Avtal om brandskydd

Senast ändrad: 02 maj 2023

För tjänster, produkter inom brandsäkerhetsområdet och årlig service av brandredskap, har SLU ett leveransavtal med företaget DAFO Sverige AB. Avtalet gäller från och med 20220101 till 20231231.

Alla inköp och leveranser av olika typer av brandskyddsstöd för SLU:s samtliga verksamheter ska ske via detta avtal. Beställningar görs i e-handelsystemet Proceedo, där det också finns mer information om respektive tjänster och produkt. Produkten hjärtstartare ingår även i avtalet.

Om tjänsten som ska köpas in är brandskyddsutbildning allmän grundläggande personalutbildning (1+1 timme exkl rast) genomförs den av säkerhetsenheten i samarbete med ramavtalsleverantören.

Brandsäkerhetsutbildningar av olika kategorier samordnas och ges främst i Alnarp, Umeå och Uppsala både som distansutbildning och platsutbildning om möjligt. Ingår praktiska moment som del i utbildningen kan utbildningen komma att utföras som hybridutbildning, det vill säga teoridelar på distans och praktikmoment på någon SLU plats/ort

Till hjälp när en brandskyddsutbildning, produkt eller annan brandsäkerhetsaktivitet ska planeras, finns dokumentet "Anvisning och instruktion för systematiskt brandsäkerhetsarbete SBA" länkat på huvudsidan om brandsäkerhet.

Det kan också finnas behov av att diskutera upplägg och stöd med leverantören i förväg innan man gör sin formella beställning i Proceedo.

OBS! Avtalet mellan SLU och DAFO slöts sent 2021 och anpassning av produkter och tjänster till Proceedo pågår. Innebörden av det är att om akuta inköp från DAFO behöver ske under inledningen av januari 2022, behöver det ske efter direkt kontakt med DAFO.