Systematiskt brandskyddsarbete

Senast ändrad: 02 maj 2023

Det systematiska brandskyddsarbetet vid SLU syftar till att skydda människor, egendom och miljö. Skydd och säkerhet för människor prioriteras alltid.

Brandskyddsarbetet delas in i två delar:

1. Förebyggande arbete

Tillfredsställande brandskydd uppnås i första hand genom ett kontinuerligt förebyggande arbete för att minska risken för brand.

2. Avhjälpande arbete 

Om en brand ändå utbryter ska personal och studenter har rimlig kunskap för att kunna släcka en brand och utrymma tills räddningsresurser anländer.    

Detta sker främst genom

  • planering och organisation i kombination med teknisk utformning och användning av byggnader och lokaler
  • samordning och samverkan mellan fastighetsägare och lokalutnyttjare
  • säkra rutiner för hantering av brandfarliga och explosiva varor
  • regelbundna kontroller av verksamheter och utrustning som kan alstra brand
  • utbildningar och övningar.