Brandfarlig vara och brandskydd på laboratorier

Senast ändrad: 29 december 2022

Vid SLU hanteras tillstånden för brandfarlig vara både centralt och lokalt. Den centrala hanteringen syftar till att SLU ska kunna samordna och ha en samlad bild av de verksamheter som hanterar brandfarlig vara.

Samordning av utbildningsbehov, hanterings- och tillståndsfrågor sker inom kluster, ort motsvarande. De verksamheter som använder eller hanterar brandfarlig vara ska utse och skriftligen delegera uppgiften föreståndare för hantering av brandfarlig och explosiv vara. Föreståndare ska ha genomfört formell utbildning till föreståndare innan uppgiften påbörjas.

Brandskyddsföreningens publikation Brandskydd i laboratorier anskaffas av de verksamhetsansvariga till de laboratorier där brandfarliga och explosiva varor hanteras.

Vid frågor och förändringar i hantering av brandfarlig vara, utbildningsbehov av föreståndare etc. ska dessa anmälas till närmaste samordnare.

Mall för skriftligdelegation finns för nedladdning på medarbetarwebbens huvudsida.

OBS! Det är synnerligen viktigt att uppgifterna om brandfarlig vara ständigt är korrekta så att en effektiv och säker räddningsinsats kan utföras vid en ev. brand.

Fakta:

För hantering/användning av brandfarlig och explosiva vara krävs tillstånd. Tillstånd söks i den kommun där verksamheten bedrivs/ska bedrivas.