SLU-nyhet

Intelligent stängselsystem för nötdjur vann innovationspris

Publicerad: 28 september 2023
Tecknad vattenkanna i guld mot svart botten

FarmGuard, ett system som underlättar för lantbrukare att inspektera och underhålla stängsel för nötdjur är det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris 2023.

 

 

Temat för priset är ”Hållbarhet inom gröna näringar” och det delades ut av astronauten Christer Fuglesang tisdagen den 26 september vid en ceremoni i Smedjan på SLU campus i Skara.

Årets vinnare av Innovationspriset inte bara minskar arbetsbördan för lantbrukare, den frigör dyrbar tid, förenklar djurtillsynen och kan i förlängningen ha en positiv effekt för den biologiska mångfalden. Systemet underlättar för lantbrukare att inspektera och underhålla stängsel för nötdjur. FarmGuard bedöms ha hög kommersiell potential på en global marknad. Det är en sinnrik lösning med flera potentiella användningsområden som alla kan minska onödigt lidande för djur – enligt juryn bestående av representanter från den gröna näringen.

Det var två glada entreprenörer, Emma Lönn och Niclas Düring som representerar företaget Acerni Technology från Bollebygd, som tog emot 75000 kronor för projektets räkning:

– Vi är ju en hel grupp bakom det här och som ett innovationsbolag har det varit väldigt spännande att arbeta tillsammans med forskare och testare. Vi var först inriktade på att lösa stängselproblematiken för hästägare, men i kontakten med Agroväst, SmartAgri och SLU insåg vi att behovet av lösningar var ännu större för gårdar med nötdjur där man kanske har 500 hektar mark i stället för hästgårdens fyra, fem hektar. Vi släpper redan i höst två produkter för hästbranschen och det vi fått pris för nu ska vara klart våren 2025.


Tillväxtpriset

Tillväxtpriset på 25 000 kronor delades ut till projektet ”Target-N”. Projektet har gått ut på att öka precisionen för kväveanvändningen vid gödsling inom jordbruket. Det är ett projekt som berör många av FN:s hållbarhetsmål genom att det kan öka skörden, minska miljöpåverkan ­– och kostnaderna på gårdsnivå. Det är ett utmärkt exempel på när forskning på ett lättillgängligt sätt kan komma många lantbrukare till gagn. I en tid när det blir allt viktigare att hushålla med resurserna gör Target-N-modellerna det lättare för lantbrukaren att gödsla med precision.

Forskarna Kristin Persson och Mats Söderström har tillsammans med Henrik Stadig – alla från institutionen för mark och miljö vid SLU – utvecklat öppna skript och metodbeskrivningar som vem som helst får implementera när de vill utveckla system för precisionsodling.

– Genom vårt projekt Target-N får lantbrukaren snabb tillgång till nya forskningsresultat. Vi bygger kunskap av de fakta som samlats via satelliterna. Research to business.


Nominerad och 3:e pristagare

Forskaren Albin Gräns, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, blev nominerad och uppmärksammad för en idé som kan bidra till att minska smärta för miljarder fiskar världen över. Idén bygger på att på ett enkelt sätt mäta fiskars hjärnaktivitet och med hjälp av det kunna utveckla metoder att avliva dem på ett så skonsamt sätt som möjligt.


Innovationsseminarium

Innan Christer Fuglesang förrättade prisutdelningen så höll han en spännande föreläsning om hur rymden bidrar till innovation och hur det fortfarande finns behov av innovationer för att göra livet bättre i den tyngdlösa tillvaron. Han uppskattade att få vara en del av Innovationsdagen i Smedjeveckan:
– Det är jättebra att på det här viset stimulera forskare att tänka lite extra och över huvud taget uppmuntra dem som jobbar med innovation. Det är ju det som bygger Sverige.

Seminariet avslutades med en kort workshop där deltagarna fick ge sin syn på hur de gemensamt kan bidra till ett ökat flöde av studenter, startups och kunskap till Campus Skara.