SLU-nyhet

SLU Aquaculture annonserar en ny öppen utlysning

Publicerad: 08 juni 2022

I syfte att stimulera tvärvetenskapligt samarbete och ytterligare stärka forskningen inom akvakultur vid SLU, ger vi bidrag till nya, innovativa projekt och aktiviteter. En ny utlysning är ute och är öppen för ansökningar fram till 13 oktober 2022. Ansökningar som uppfyller sökkriterierna kan finansieras med upp till 200 000 SEK. Vi ser fram emot din ansökan!

Akvakulturforskning i bred bemärkelse

Genom våra årliga utlysningar stimulerar SLU Aquaculture fakultetöverskridande akvakulturforskning och bidrar till ett ökat samarbete mellan olika institutioner vid SLU. Sökande bör vara SLU-forskare (lägst doktorsexamen) och projekten/verksamheten bör falla inom ämnet akvakultur i vid mening inklusive:

  • genetik/avel,
  • foder och nutrition,
  • livsmedelsvetenskap,
  • djurhälsa,
  • djurskydd,
  • miljö,
  • akvatisk ekologi,
  • ekonomi,
  • genus,
  • odlingssystem (t.ex. cirkulära system, agro-aqua-system).

Bidrag till vad?

Du kan söka bidrag för pilotprojekt, förstudier, synteser, såddpengar för att skriva en forskningsansökan, doktorandkurser, ny infrastruktur/utrustning eller bidrag för att anordna workshops, konferenser och seminarier.