Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 74 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

Disp Krista Tuominen

Disputation Krista Tuominen sofia.webering.ekberg@slu.se Krista Tuominen försvarar sin avhandling: Theoretical modelling of LA-MRSA in Swedish pig production Alla intresserade är välkomna att

Provföreläsning professor i veterinärmedicinsk immunologi

Öppen provföreläsning för anställningen som professor i veterinärmedicinsk immunologi joanna.hagstroms@slu.se Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är i processen att

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

SLU Vattenforum firar Världsvattendagen

lisa.beste@slu.se "Påskynda omställningen" är temat för 2023 års Världsvattendag. SLU Vattenforum är med och belyser frågorna kring den viktigaste resursen vi har - vattnet. Här samlar vi aktuella

Disputation Rortana Chea

Disputation Rortana Chea sofia.webering.ekberg@slu.se Rortana Chea försvarar sin avhandling: Foodborne bacteria in the Cambodian meat value chain: Emphasis on the risk of Salmonella in chicken and

Disputation Anna Kendall

Disputation Anna Kendall sofia.webering.ekberg@slu.se Anna Kendall försvarar sin avhandling: Nerve growth factor and its association with osteoarthritis in the horse   För att delta i disputationen

Avloppsvattnet visar att coronavirus sprids snabbt i hela landet

Sedan månadsskiftet november–december ses en kraftig ökning av det virus som orsakar COVID-19 i svenskt avloppsvatten, från norr till söder. På vissa platser har halterna fortsatt att öka även under

Mohammad Hossein Banabazi

mohammad.hossein.banabazi@slu.se I'm the researcher at the quantitative genetics group at the department of animal genetics and breeding (HGEN), Veterinary Medicine and Animal Science Center (VHC),

Jennifer Nyström-Kandola

jennifer.nystrom.kandola@slu.se Doktorand i forskargruppen Toxikologisk Livsmedelssäkerhet vid institutionen för biomedicin och veterinärfolkhälsovetenskap Jag doktorerar inom biomedicin, där mina

World Antimicrobial Awareness Week 18-24 november – SLU bidrar med kunskap

På den Europeiska antibiotikadagen 18 november, drar den årliga World Antimicrobial Awareness Week igång. Årets tema är Spread Awareness, Stop Resistance. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten

Tillsammansprojektet resulterar i rektorsdirektiv

Tillsammansprojektet är avslutat och en slutsummering är gjord. Det har varit många involverade; förutom VH/KV och UDS har även planerings- och ekonomiavdelningarna liksom personalavdelningen med HR-

Anna Rosander

anna.rosander@slu.se Anna Rosander är forskare inom veterinärmedicinsk bakteriologi och intresserar sig primärt för spiralformade bakterier - spiroketer - kopplade till sjukdomar hos lantbrukets

Loading…