Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 81 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

Att överbrygga discipliner genom Urban Healthscapes

Urban Healthscapes är ett användbart begrepp som kan underlätta tvärvetenskaplig forskning om hälsofrågor i städer. Det här var ett av huvudbudskapen från ett webbinarium som nyligen arrangerades i

Kvinnomaraton - Symposium for women in research

Kvinnomaraton - Symposium för kvinnliga forskare markmiljo-webb@slu.se Är du en kvinnlig forskare som är intresserad av att träffa andra kvinnliga forskare för att nätverka och diskutera gemensamma

DigiFika med dekanerna på VH

DigiFika med dekanerna på VH kristina.jungnelius@slu.se Fredagen den 17/5 kl. 12:15-12:45 kommer VH-fakultetens dekaner finnas tillgängliga digitalt för att träffa medarbetare. Varmt välkommen med

utlysningen IDA3 tillfalle2

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

utlysningen IDA3 tillfalle1

Utlysningen från Interdisciplinary Academy – frågestund och matchningar futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av den nya omgång av Interdisciplinary Academy (IDA),

Drop-in med dekanerna på VH

Drop-in med dekanerna på VH kristina.jungnelius@slu.se Fredagen den 22/3 kl. 12:00-12:45 kommer VH-fakultetens dekaner finnas tillgängliga för att träffa medarbetare i Café Moccado, VHC. Varmt

DigiFika med dekanerna på VH

DigiFika med dekanerna på VH kristina.jungnelius@slu.se Fredagen den 8/3 kl. 12:15-12:45 kommer VH-fakultetens dekaner finnas tillgängliga digitalt för att träffa medarbetare. Varmt välkommen med

Disp Faruk Dube

A transcriptomic tale of two worms: Evaluating Caenorhabditis elegans as a model for Parascaris univalens in drug resistance studies sofia.webering.ekberg@slu.se Faruk Dube försvarar sin avhandling

DigiFika med dekanerna på VH

DigiFika med dekanerna på VH kristina.jungnelius@slu.se Fredagen den 26/1 kl. 12:15-12:45 kommer VH-fakultetens dekaner finnas tillgängliga för att träffa medarbetare. Varmt välkommen med dina

Unga kvinnliga vattenforskare på SLU sticker ut

Våra vattenforskare står sig väl i konkurrensen om forskningspengar. Inte mindre än 16 vattenprojekt på SLU har beviljats medel från de nationella forskningsråden och EU under 2023. Till största

10 miljoner från Formas till forskningsprojektet EQUIP om hållbar renskötsel

Syftet med EQUIP är att i samarbete med renskötseln, övervaka överlevnad och dödlighet hos renkalvar för att finna orsaker till förluster av kalvar från kalvmärkning till slakt. Forskarna ska försöka

Rengöring och desinfektion kan förbättras på svenska slakterier

I en ny doktorsavhandling från SLU har rengörings- och desinfektionsmetoderna på två svenska slakterier utvärderats. Metoderna visade sig tillräckliga för att eliminera två olika sjukdomsframkallande

Loading…