Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 80 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

PARC förbättrar riskbedömning av kemikalier

Ett europeiskt forsknings- och innovationsprogram har i dagarna lanserats för att utveckla nästa generations riskbedömning för kemikalier. Programmet som heter PARC, European Partnership for

Disputation: Insect-specific viruses as control measures for West Nile virus infection of animals and humans

Disputation: Insect-specific viruses as control measures for West Nile virus infection of animals and humans Patrik.claesson@slu.se Pontus Öhlund försvarar sin avhandling: Insect-specific viruses

Öppen utlysning om medfinansiering av två doktorandprojekt inom akvakultur

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser två doktorandprojekt inom akvakultur. Det är möjligt att söka finansiering för doktorandprojekt inom vattenbrukets alla ämnen och områden

Omikron-varianten BA.2 tog över i Sverige redan i början av mars

Återkommande analyser av SARS-CoV2 i avloppsvatten visar hur smittläget förändras i samhällen och hur olika varianter av viruset avlöser varandra. En ny detaljstudie av prover från Stockholm, Malmö,

Peeter Pärt

peeter.part@slu.se Mina expertområden är akvatisk fysiologi och toxikologi och min forskning var inriktad på upptagsmekanismer för toxiska ämnen i vattenlevande organismer. 1997 blev jag rekryterad

Drop-in-dialog utökningsprojektet 21 juni

Drop-in-dialog 21 juni om utökningen av veterinär- och djursjukskötarprogrammen internkommunikation@slu.se Projektledare Anders Bjurstam och utbildningsansvarig vicedekan Johanna Penell håller

Drop-in-dialog utökningsprojektet 30 maj

Drop-in-dialog 30 maj om utökningen av veterinär- och djursjukskötarprogrammen internkommunikation@slu.se Projektledare Anders Bjurstam och utbildningsansvarig vicedekan Johanna Penell håller öppen

Donation till forskning om smärta hos sporthästar

Hästar visar ofta inte om de är sjuka eller har ont. För hästens ägare kan det därför vara svårt att upptäcka om djuret mår dåligt, och när det väl upptäcks kan det vara för sent att åtgärda. Svenska

Förebyggande av infektionssjukdomar hos fisk, räkor och grisar

Seminarium: Förebyggande av infektionssjukdomar hos fisk, räkor och grisar aquaculture@slu.se Välkommen till vårt seminarium som gästas av två inbjudna forskarkollegor från Gents universitet!

Samverkansgrupp för djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap

Jordbruksverket bildar en samverkansgrupp för djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap där SLU bidrar med två representanter. Professor Lotta Berg och professor Ivar Vågsholm utses

Drop-in-dialog utökningsprojektet 3 maj

Drop-in-dialog 3 maj om utökningen av veterinär- och djursjukskötarprogrammen sofia.webering.ekberg@slu.se Projektledare Anders Bjurstam och utbildningsansvarig vicedekan Johanna Penell håller

Drop-in-dialog utökningsprojektet 28 april

Drop-in-dialog 28 april om utökningen av veterinär- och djursjukskötarprogrammen sofia.webering.ekberg@slu.se Projektledare Anders Bjurstam och utbildningsansvarig vicedekan Johanna Penell håller

Loading…