Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap


Det finns 289 sidor som är taggade med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap :

Markörer för parasitinfektioner hos betesdjur

Kor och får fridfullt betande i ett böljande pastoralt landskap är själva sinnebilden för god djurvälfärd. Dagarna ägnas åt djurens favoritsysselsättning som är att beta och idissla fodret som fritt

Riktad selektiv avmaskning

Bakgrund och syfte Andelen lantbruk med ekologisk djurhållning ökar. Samtidigt finns studier som visar att betesparasiter hos nötkreatur ger hälsostörningar och förluster även när infektionsnivåerna

Effekt av kalvningstidpunkt på parasitdynamiken i dikalvsproduktion på permanenta betesmarker

Effekt av kalvningstidpunkt på parasitdynamiken i dikalvsproduktion på permanenta betesmarker

Bakgrund Mellanstora löpmagsmasken, Ostertagia ostertagi, är den ekonomiskt mest förödande parasiten hos betande nötkreatur. Problemet anses generellt sett vara större hos förstagångsbetande

Aquatic unit

Aquatic unit

We have stock populations of adult Zebrafish (Danio rerio), West-african clawed-frog (Xenopus (Silurana) tropicalis) and Great pond snail (Lymnaea stagnalis). From all the species, embryos can be

Maja Malmberg

Maja Malmberg

Min forskning fokuserar på infektionsbiologiska frågeställningar. Att upptäcka mer om vilka virus som finns i vår omgivning, hos så väl vilda djur, boskap, husdjur och människor. Min drivkraft

Ny metod för upptäckt av parasiter hos får

Betande får exponeras ständigt för inälvsparasiter av olika arter, varav de som lever i löpmagen är skadligast. Den vanligaste effekten är nedsatt lammtillväxt. Ett nytt sätt att studera vilka

Ny kunskap om höftledsartros hos katt

Precis som hos människa är höftledsartros vanligt hos katter. För att kunna förebygga och utveckla effektiv behandling mot artros är kunskap om tidiga förändringar i drabbade leder viktig. Sådan

Myggburet virus infekterar svenska hästar

Virusinfektioner som sprids av myggor väntas öka i och med klimatförändringar och ökad globalisering. I Sverige finns idag ett myggburet virus, Sindbis-viruset, som orsakar Ockelbosjuka med feber och

KV Osteoartrit - inriktning fetma

Projektet syftar till att få ökad kunskap om orsak, sjukdomsutveckling och metoder för tidig diagnos av Osteoartrit (artros, OA) hos katt. I projektet undersöks olika diagnostiska metoder för

Mastcellernas roll vid atopisk dermatit

Atopisk dermatit är en allergisk hudsjukdom som drabbar människor och hundar. Immunförsvaret reagerar mot ämnen i den omgivande miljön, och hudförändringar som ger klåda utvecklas. Besvären är oftast

KV Streptococcus suis

Syftet med projektet är att undersöka förekomst av och egenskaper hos bakterien Streptococcus suis i svenska grisbesättningar. Streptococcus suis är en i hela världen vanligt förekommande bakterie

KV-ROADMAP: Förändrade tänkesätt kring antibiotikaanvändning inom djurproduktionen

ROADMAP ska främja övergången till en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom djurproduktion i olika sammanhang, genom att stötta en omprövning av beslutssystem inom livsmedelskedjan. R ethinking o f

Loading…