En skärmflygare högt över land och berg. Foto.
5 sep

Sal S, Ulls hus, Campus Ultuna (inget digitalt deltagande), Uppsala

SLU tar tvärvetenskap med sig in i framtiden

seminarier, workshops |
Skärmflygare. Foto.

Välkommen att diskutera hur SLU som universitet kan stärkas genom tvärvetenskap i forskning och utbildning.

Hur viktig är tvärvetenskap i forskning och utbildning för att SLU ska nå sitt strategiska mål att spela en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle? Vilka satsningar gör SLU för att utveckla tvärvetenskaplighet inom forskning och utbildning?

SLU:s fyra framtidsplattformar bjuder in all SLU-personal till en diskussion med fokus på tvärvetenskap, där olika initiativ presenteras. Välkommen att diskutera, och exemplifiera med egna exempel, hur SLU kan föra tvärvetenskapligheten framåt inom forskning och utbildning.

Fakta

Tid: 2023-09-05 13:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Sal S, Ulls hus, Campus Ultuna (inget digitalt deltagande)
Arrangör: SLU Future Food, SLU Urban Futures, SLU Future One Health, SLU Future Forests
Mer information:

Moderator och talare

Marie Stenseke, programchef för Interdiciplinary Academy (IDA), Moderator

Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU

Hilde Tobi, docent vid Wageningen University & Research

Pernilla Christensen, prodekan vid S-fakulteten

Dirk-Jan De Koning, prodekan vid VH-fakulteten

Torleif Härd, dekan vid NJ-fakulteten

Christina Lunner Kolstrup, dekan vid LTV-fakulteten

Emma Holmström, programchef för SLU Future Forests

Susanna Sternberg Lewerin, programchef för SLU Future One Health

Nina Vogel, programchef för SLU Urban Futures

Fredrik Fernqvist, universitetslektor vid Institutionen för människa och samhälle

Klara Fischer, universitetslektor vid Institutionen för stad och land och en deltagare i IDA

Hanna Fors, forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och en deltagare i IDA


Program

13:00 Inledning. Annsofie Wahlström, programchef för SLU Future Food

13:10 Tvärvetenskap i forskning och utbildning – nästa steg för hållbar utveckling. Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU

13:30 Hilde Tobi, forskare vid Wageningen University & Research (digitalt)

14:00 Interdisciplinary Academy (IDA) – ett initiativ för att stärka tvärvetenskap vid SLU. Marie Stenseke, programchef för IDA, Klara Fischer, docent vid Institutionen för stad och land och Hanna Fors, forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

14:20 Fika och mingel

14:40 Forskningsstrategiska satsningar vid LTV-fak och masterprogrammet Food and Landscape. Christina Lunner Kolstrup, dekan för LTV-fakulteten och Fredrik Fernqvist, docent vid LTV-fakulteten.

14:55 One Health, SustAinimal och digitalisering. Susanna Sternberg Lewerin, programchef för SLU Future One Health

15:10 Hur kopplar vi samman skog och stad på SLU? Emma Holmström och Nina Vogel programchefer för SLU Future Forests respektive SLU Urban Futures

15:25 Paneldiskussion om hur SLU som universitet kan stärkas genom tvärvetenskap i forskning och utbildning. Medverkande: Torleif Härd (dekan NJ-fakultet), Christina Lunner Kolstrup (dekan LTV-fakultet), Dirk-Jan De Koning (prodekan VH-fakultet), Pernilla Christensen (prodekan S-fakultet), Klara Fischer (IDA) och Hanna Fors (IDA).

15:55 Sammanfattning och avslutning