31 aug

Online

Webbinarium: Besök en annan forskningsinstitution för utbildning eller jordprovtagning och -analys

seminarier, workshops |

Forskningsprogrammet EJP SOIL erbjuder möjligheten att besöka en ennat univeristet/forskningsinstitut för utbildningsändamål eller för jordprovtagning och -analys.

Under webbinariet kommer vi gå igenom de två olika utlysningarna, ansökningskraven och ansökningsprocessen. Webbinariet hålls på engelska. 
 
All forskande och icke-forskande personal är välkomna att ansöka till utlysningarna. 
Läs mer på EJP SOIL:s hemsida: Visiting Scientists Support (ejpsoil.eu)

Anslut till webbinariet

Mötes-URL:

https://slu-se.zoom.us/j/67425859545?from=addon

Mötes-ID:

674 2585 9545

Lösenord:

111554

EJP SOIL logotyp

Fakta

Tid: 2023-08-31 13:00 - 14:30
Ort: Online
Arrangör: EJP SOIL
Mer information:

EJP SOIL

EJP SOIL är ett europeiskt forskningsprogram för ett klimatsmart och hållbart jordbruk. Programmet pågår mellan 2020 – 2025 och involverar 26 universitet och forskningsinstitut i totalt 24 länder. Målet är att utveckla kunskap, verktyg och ett forskarnätverk för att främja en klimatsmart och hållbart användning av jordbruksmark.

Institutionen för mark och miljö koordinerar programmet på nationell skala och ansvarar särskilt för kapacitetsuppbyggnad genom bland annat forskarutbildning. 

Läs mer på EJP SOIL:s officiella hemsida.Kontaktinformation

Katharina Meurer
Forskare i markens näringsomsättning vid institutionen för mark och miljö
+4618672463, +46738061576
katharina.meurer@slu.se