18 jan

PO Bäckströms sal, Umeå

Let´s talk science! Tillväxten - ökar den eller minskar den?

seminarier, workshops |

Let's talk science! är en seminarieserie som fakulteten för skogsvetenskap tagit initiativ till med syftet att uppmuntra det vetenskapliga samtalet inom SLU. Detta seminarium arrangeras av institutionen för skogens resurshushållning. Seminarierna hålls på engelska.

THE SEMINAR WILL BE IN ENGLISH.

Många prognoser indikerar att skogens tillväxt kommer att öka med anledning av klimatförändringarna. Å andra sidan visar Riksskogstaxeringens mätningar för de senaste åren på en vikande trend för tillväxten. Under det här seminariet kommer experter inom området att reda ut vad vi vet, vad vi inte vet och vad vi behöver ta reda på.

Cornelia Roberge, chef för Riksskogstaxeringen och Jonas Fridman, forskare vid SRH inleder med en kort presentation. Detta följs av ett panelsamtal med Urban Nilsson, professor i skogsskötsel, Göran Ståhl, professor i skogstaxering och  Torgny Näsholm, professor i trädens ekofysiologi. Publiken bjuds också in att delta i samtalet.

Samtalet leds av Hjalmar Laudon och hålls på engelska. Forskare i Alnarp, Ultuna och Skinnskatteberg kommer att kunna delta från lokalerna Silvicum, Marken på MVM-center samt ett konferensrum på Skogsmästarskolan.

Har du som forskare ett förslag på ett ämne som du vill lyfta, skicka det till annika.mossing@slu.se.