CV-sida

Åsa Lankinen

Åsa Lankinen
Forskare och docent inom växtekologi och evolutionär biologi, vicedekan för forskarutbildning LTV-fakulteten

Presentation

Min forskning fokuserar på gränslandet mellan växtekologi, evolutionär biologi och genetik samt har en tydlig koppling till växtskyddsbiologi och växtförädling.

Undervisning

BI1380: Urban Ecology for the Development of Sustainable Living. Kursansvarig

BI1394: Grundläggande ekologi. Biträdande kursansvarig

BI1397: Basic and Applied Ecology. Biträdande kursansvarig

BI1296: Plant Biology for Breeding and Protection. Lärare

BI1267: Integrated Pest Management in Sustainable Procuction Systems. Lärare.

BI1273: Växtproduktion. Lärare.

LK0395: Urban Agriculture and Social Interaction. Ansvarig för en vecka om växtskyddsbiologi.

 

Forskning

Pågående projekt:

 • Växters immunitet i under fältförhållanden i relation till mikrobiell påverkan (Vetenskapsrådet, Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning 2019-2022)
 • Evolutionssäkrat växtskydd för hållbar produktion av potatis: Hur kan integrerat växtskydd (IPM) reducera resistensutvecklingen hos sjukdomsalstrare? (FORMAS 2022-2024)
 • Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden av rödklöversorter viktiga för Norrland? (Regionalt jordbruksstöd för Norrland (RJN), Lantmännens forskningsstiftelse, Partnerskap Alnarp 2019-2022)
 • Växtförädling för ökad fröavkastning hos rödklöver (SLU Grogrund, Partnerskap Alnarp, Lantmännens forskningsstiftelse 2021-2026)
 • Könskonflikter under pollenkonkurrensen hos Collinsia heterophylla

Samverkan

Nätverksbyggande mellan norr och söder för att öka kunskapen om biodiversitet och pollination som en väg mot hållbar kakaoproduktion i Västafrika (Vetenskapsrådet, nätverksbidrag 2021-2023)

Bakgrund

MSc, Lunds universitet. 1996

PhD, Lunds universitet. 2000

Postdoc, IBLS, Glasgows universitet, UK. 2001

Postdoc, NTNU, Trondheims universitet, Norge. 2001-2003

Forskarassistent, Lunds universitet. 2003-2009

Handledning

Kajsa Svensson, doktorandhandledare

Murilo Sandroni, doktorandhandledare

Linnea Almqvist Stridh, doktorandhandledare

Jenifer Seematti Sundar, biträdande doktorandhandledare

Esther Kuper, biträdande doktorandhandledare

Publikationer i urval

 • Opedal, Ø.H., Armbrusterb, W.S, Hansen, T.F. Holstad, A. Pélabone, C., Andersson, S., Campbell, D.R., Caruso, C.M., Delph, L.F., Eckert, C.G., Lankinen, Å., Walter, G.M., Ågren, J., Bolstad, G.H. 2032. Evolvability and trait function predict phenotypic divergence of plant populations. PNAS 2023 120: e2203228120. doi: 10.1073/pnas.2203228120
 • Stridh, L.J., Mostafanezhad, H., Andersen, C.B., Odilbekov, F., Grenville-Briggs, L., Lankinen, Å., Liljeroth, E. 2022. Reduced efficacy of biocontrol agents and plant resistance inducers against potato early blight from greenhouse to field. Journal of Plant Diseases and Protection, doi: 10.1007/s41348-022-00633-4
 • Mostafanezhad, H., Edin, E., Grenville-Briggs, L.J., Lankinen, Å., Liljeroth, E. 2021. Rapid emergence of boscalid resistance in Swedish populations of Alternaria solani revealed by a combination of field and laboratory experiments. European Journal of Plant Pathology, doi: 10.1007/s10658-021-02403-8
 • Hederström, V., Nyabuga, F., Anderbrant, O., Svensson, G.P., Rundlöf, M., Lankinen, Å., Larsson, M.C. 2021. Dispersal and spatiotemporal distribution of Protapion fulvipes in white clover fields: implications for pest management. Journal of Pest Science, doi: 10.1007/s10340-021-01408-w
 • Larsson, M.C., Madjidian, J.A., Lankinen, Å. 2021. Floral scent and pollinator visitation in relation to floral colour morph in the mixed‐mating annual herb Collinsia heterophylla. Nordic Journal of Botany 39: 4, doi: 10.1111/njb.03025
 • Hederström, V., Rundlöf, M., Birgersson, G., Larsson, M.C., Balkenius, A., Lankinen, Å. 2021. Do plant ploidy and pollinator tongue length interact to cause low seed yield in red clover? Ecosphere 12: e03416, doi: 10.1002/ecs2.3416
 • Madjidian, J.A., Smith, H.G., Andersson, S., Lankinen, Å. 2020. Direct and indirect selection on mate choice during pollen competition: effects of male and female sexual traits on offspring performance following two-donor crosses. Journal of Evolutionary Biology, 33: 1452-1467, doi: 10.1111/jeb.13684
 • Karlsson Green, K., Stenberg, J., Lankinen, Å. 2020. Making sense of integrated pest management (IPM) in the light of evolution. Evolutionary Applications, 13: 1791-1805, doi: 10.1111/eva.13067
 • Vetukuri, R.R.1, Masini, L.1, McDougal, R., Panda, P., de Zinger, L., Brus-Szkalej, M., Lankinen, Å.2, Grenville-Briggs, L.J.2 2020. The presence of Phytophthora infestans in the rhizosphere of a wild Solanum species may contribute to off-season survival and pathogenicity. Applied Soil Ecology 148: 103475, doi: 10.1016/j.apsoil.2019.103475 1 = equal contribution, 2 = equal contribution
 • Masini, L., Grenville Briggs, L.J., Andreasson, E., Råberg, L., Lankinen, Å. 2019. Tolerance and overcompensation to infection by Phytophthora infestans in the wild perennial climber Solanum dulcamara. Ecology and Evolution, doi: 10.1002/ece3.5057
 • Lankinen, Å., Abreha, K.B., Masini, L., Ali, A., Resjö, S., Andreasson, E. 2018. Plant immunity in natural populations and agricultural fields: low presence of pathogenesis-related proteins in Solanum leaves. PlosOne, doi: 10.1371/journal.pone.0207253
 • Lankinen, Å., Lindström, S.A.M., D’Hertefeldt, T. 2018. Variable pollen viability and effects of pollen load size on components of seed set in cultivars and feral populations of oilseed rape. PlosOne, doi.org/10.1371/journal.pone.0204407
 • Lankinen, Å., Hydbom, S., Strandh, M. 2017. Sexually antagonistic evolution caused by male-male competition in the pistil. Evolution 17: 2359-2369. doi: 10.1111/evo.13329 
 • Lankinen, Å., Abreha, K.B., Alexandersson, E., Andersson, S., Andreasson, E. 2016. Non-genetic inheritance of induced resistance in a wild annual plant. Phytopathology 116:877-883. doi: 10.1094/PHYTO-10-15-0278-R
 • Lankinen, Å., Karlsson Green, K. 2015. Using theories of sexual selection and sexual conflict to improve our understanding of plant ecology and evolution. AoBplants. doi: 10.1093/aobpla/plv008 Invited, special issue.
 • Nyabuga, F.N., Carrasco, D., Ranåker, L., Andersson, M.N., Birgersson, G., Larsson, M.C., Lundin, O., Rundlöf, M., Svensson, G., Anderbrant, O., Lankinen, Å. 2015. Field abundance patterns and odor-mediated host choice by clover seed weevils, Apion fulvipes and A. trifolii (Coleoptera: Apionidae). Journal of Economic Entomology 108:492-503. doi: 10.1093/jee/tou099
 • Skogsmyr, I. and Lankinen, Å. 2002. Sexual selection: An evolutionary force in plants?  Biological Reviews 77:537-562. doi: 10.1017/S1464793102005973

 


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640-415367
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: