Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtförädling och avel

SLU Nätverk växtförädling och avel är ett samarbete mellan alla fyra fakulteterna vid SLU och syftar till att stärka och synliggöra aktuell forskning inom området vid SLU samt att öka interaktionen mellan forskning och utbildning. Alla på SLU är välkomna att vara en del av nätverket.

 


Det finns 87 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtförädling och avel:

Genetiken avslöjar sillens komplexa vandring

Området där Östersjön möter Nordsjön är en smältdegel - för sill. Tack vare genteknikens utveckling kan ett internationellt forskarteam nu visa att den sill som fångas här under sommaren leker i

SLU-alumn får Japan Award 2022 för global forskning

SLU-alumn Leonardo Crespo-Herrera får Japan Award 2022 för global forskning om bekämpning av vetebladlöss. Läs mer på engelsk sida

Avel för ökad smågrisöverlevnad

I Sverige, och många andra delar av EU, används samma raser inom ekologisk som konventionell grisproduktion. De olika produktionsformerna ställer dock lite olika krav på djuren vilket kan återspegla

SLU Nätverk växtförädling och avel seminar series

Landscape Breeding: A new paradigm in forest tree management katja.fedrowitz@slu.se Mer information och anmälningslänken finns på den Engelska version av sidan. SLU Nätverk växtförädling och avel

Gensaxen och maten - ett klipp för konsumenterna?

Gensaxen och maten - ett klipp för konsumenterna? futurefood@slu.se Det verkar ske ett tydligt skifte i konsumenters åsikter till gensaxen. Varför och hur? Välkommen till ett webbinarium som syftar

Mohammad Hossein Banabazi

mohammad.hossein.banabazi@slu.se I'm the researcher at the quantitative genetics group at the department of animal genetics and breeding (HGEN), Veterinary Medicine and Animal Science Center (VHC),

Nya forskningsmedel för granförädling och mekanismer bakom spannmålssjukdom

Vahideh Rafiei och Malin Elfstrand har tilldelats forskningsfinansiering från Formas öppna utlysning för forskning på svampar som orsakar sjukdomar på spannmål och förädling av gran. Formas

Grogrundworkshop cerealier

Hur ser framtiden ut för svenska cerealier och hur kan de stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett fyrtiotal personer från akademi och

Utlysning för internationalisering inom djur- och växtförädling

SLU Nätverk växtförädling & avel lanserar en utlysning för internationalisering för forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom djur- och växtförädling. Utlysningen syftar till att stödja

Workshop om växtförädling och cerealier

parvin.mazandarani@slu.se Workshopen ska bidra till att stärka svenska cerealier genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna tillvarata olika möjligheter till fortsatt

SLU Grogrund anordnar workshop om växtförädling och cerealier

Det övergripande målet med workshoppen, som äger rum 20 oktober 2022, är att bidra till att stärka svenska cerealier genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna

Workshopserie om modern växtförädling fortsätter

Under hösten 2022 satsar SLU Grogrund på ytterligare tre digitala workshoppar om moderna metoder inom växtförädling. De är öppna för såväl doktorander, postdoktorer och forskare som yrkesverksamma.

Loading…