CV-sida

Katja Fedrowitz

Katja Fedrowitz
Katja Fedrowitz arbetar som koordinator på SLU Nätverk växtskydd och SLU Nätverk växtförädling & avel. Där organiserar hon bland annat kommunikation kring ämnena växtskydd, växtförädling och avel vid SLU, planerar möten, hanterar ansökningar och följer upp projekt som nätverken finansierar. Katja arbetar också som biträdande prefekt på Institutionen för Ekologi på SLU.

Bakgrund

2021 – pågående koordinator
SLU Nätverk växtskydd & SLU Nätverk växtförädling och avel, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

2020 – pågående biträdande prefekt
Institutionen för Ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

2016/2017 – 2020, koordinator
SLU Plattform växtskydd & SLU Plattform växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

2015 – 2016 Programsekreterare
Forskningsplattform Framtidens lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

2013 – 2014 Föreståndare
naturum Getterön, Varberg

2011 – 2014 Forskare/postdoc
Institutionen för Ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala
National Museum for Nature & Science, Tsukuba, Japan

2007 – 2011 Filosofie doktor
Institutionen för Ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

2004 – 2005 Master of Science, Ecosystem Conservation & Landscape Management
Universitet i Irland, Nederländerna och Finland

2002 – 2003 Environmental Education Officer
Dominican Farm & Ecology Centre, Wicklow Town, Irland


Kontaktinformation

Koordinator vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Telefon: +4618672196
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala

Publikationslista: