Fakultetskansli LTV-fak

Senast ändrad: 22 september 2020

Välkommen till stödfunktionerna vid LTV-fakulteten! Via den här webbplatsen finns kontaktuppgifter och information om vilket stöd du som medarbetare kan få av oss.

Fakultetsdirektör

Margit Nothnagl porträttbild   Margit Nothnagl tel. 040-41 5434, 0761-172296

   - ansvarig för LTV-kansliet

   - samordnande ansvar för övriga delar av
   universitetsadministrationen i Alnarp

 

 

Fakultetskansliet för LTV-fakulteten

LTV-kansliet består av tre enheter. LTV-kansliet tillhandahåller också i samarbete med ledningskansliet funktioner för diarium och arkiv:

I Alnarp/som stöd till LTV-fakulteten finns också andra avdelningar och enheter inom SLU, som tillhandahåller stödfunktioner till medarbetarna:

Avdelningen för service säkehet och miljö (SSM)

Mats Svenssonkoordinator med platsansvar för SSM, tel. 040-41 5033

Miljö

Säkerhet

 

Service Alnarp

Malin Edner Mc Guirk, facility manager, tel. 040-41 5221

Ärendeanmälan Alnarp

Servicecenter

Servicetelefon Alnarp tel. 040-41 5600

Service e-post Alnarp 5600@slu.se


IT-avdelningen

Bryan Finn, tel. 040-41 5318

  • gruppchef, IT, Digital Arbetsplats
  • IT ortsansvarig Alnarp

IT-servicedesk tel. 018-67 6600

IT-servicedesk e-post: support@slu.se

IT-servicedesk ärende- och självserviceportal: support.slu.se


Kommunikationsavdelningen

Anette Neldestam Larsson, kommunikatör, tel. 040-41 5004

Olivia Lundberg, marknadsförare, tel. 040-41 5345

Enheten för externfinansiering/Grants Office

Christer Borglin, forskarstöd med inriktning mot EU tel. 040-41 5068

Ninad Bondre, forskningskoordinator tel. 018-67 3253

Personalavdelningen

Kristin Larsson, HR-specialist tel. 040-41 5018

Utbildningsavdelningen

Medarbetare i Alnarp

Green Innovation Park

Niclas Östlund, verksamhetsutvecklare tel. 040-41 5045

SLU-biblioteket

SLU Holding

Fakta:

LTV-kansliets övergripande mål

LTV-kansliet är en avdelning inom Universitetsadministrationen och SLU och delar vision, verksamhetsidé och övergripande mål samt framgångsfaktorer med övriga verksamheter inom SLU och Universitetsadministrationen.

Vi stödjer fakultets- och institutionsledningarna, forskarna, lärarna, doktoranderna och studenterna vid LTV-fakulteten. Arbetet är mångfacetterat och sträcker sig från administrativt stöd i frågor rörande utbildning, forskning, ekonomi, personal och myndighetsutövning över utrednings- och analysverksamhet och strategiskt beslutsstöd till skötsel och förvaltning av forsknings- och undervisningsfaciliteterna.

Läs mer i LTV-kansliets strategi 2017-2020.

Läs mer om LTV-kansliet: Ledning, organisation, uppdrag, funktionsansvar, förutsättningar


Kontaktinformation

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
LTV-kansliet, SLU
margit.nothnagl@slu.se, 040-41 54 34, 0761-172296