Fakultetskansli LTV-fak

Senast ändrad: 15 februari 2023

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

LTV-kansliet består av tre enheter: Utbildning- och ledningsstöd, Ekonomi och HR samt Odlingsenheten. LTV-kansliet tillhandahåller också i samarbete med ledningskansliet funktioner för diarium och arkiv. Vid kansliet finns även en jämställdhets- och lika villkorshandläggare.

Fakultetsdirektör

Margit Nothnagl
040-41 54 34
margit.nothnagl@slu.se

Ledningsstöd

Tomas Österman,
Chef med personalansvar, forskningssekreterare
tomas.osterman@slu.se, tel. 040-41 50 37

Kontaktuppgifter till:

  • Forskningssekreterare
  • Fakultetshandläggare
  • Administratör
  • Arkivarie
  • Projektledare

finns på Ledningsstöds webbsida.

Utbildningsstöd

Utbildningsledare

Annica Thomsson, utbildningsledare 
annica.thomsson@slu.se, tel. 040-41 50 03, 

Ekonomi och HR

Chef
Kristin Larsson,
Enhetschef ekonomi och HR, fakultetskansliet LTV
kristin.larsson@slu.se, 040-41 50 18, 0702-859036

Fakultetsekonom
Andreas Gustavsson Fredlund
Fakultetskansliet LTV
andreas.fredlund@slu.se 040-41 54 87

Odlingsenheten

Alexandra Nikolic,
Chef med personalansvar, driftchef
alexandra.nikolic@slu.se, tel. 040-41 50 77, 070-9655027

Kontaktuppgifter till medarbetare på Odlingsanläggningens faciliteter finns på denna webbsida.

Diarium och arkiv

E-post: ltvregistrator@slu.se
Övriga kontaktuppgifter finns på denna webbsida.

Jämställdhet och lika villkor

Kontaktuppgifter och mer information om Jämställdhet och lika villkor på denna webbsida.


Kontaktinformation

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
LTV-kansliet, SLU
margit.nothnagl@slu.se, 040-41 54 34, 0761-172296