Utbildning i e-handelssystemet Proceedo

Senast ändrad: 12 juli 2017

Obligatorisk utbildning för behörighet i Proceedo

Målgrupp

Utbildningen är obligatorisk för alla som är utsedda till att bli användare i systemet. Utbildning i Proceedo är också obligatorisk för Inköpsrollen (som också ska ha genomgått utbildningen i Inköp och upphandling för inköpsrollen vid SLU).

Nytillkomna attestanter och ekonomiregistrerare tilldelas omgående en tillfällig behörighet i väntan på att de kan gå utbildningen. Kontakta Palettesupport@slu.se. Användare som endast ska ha rollen att leveranskvittera inkomna leveranser behöver inte gå någon av kurserna.

Det är institutionens prefekt eller administrativa chef som avgör vilka som ska ha behörighet att göra beställningar i Proceedo resp attestera i Proceedo och Palette. En avstämning ska alltså ske innan man gör kursanmälan.

Utbildningen

Utbildningen ges i två separata delar: en live-kurs i LOU och inköpsregler samt en webbaserad utbildning i hantering av Proceedo. Se Hur man får behörighet i Proceedo för ytterligare information.
Båda delarna är obligatoriska för behörighet att beställa resp attestera i Proceedo. Vi rekommenderar att man går utbildningen den ordning som nämns ovan, för att bättre förstå vissa begrepp.


Kurs i LOU och inköpsregler HT 2017

Utbildningen i LOU och inköpsregler ges vid tre utbildningstillfällen under hösten 2017: samtliga tillfällen i Uppsala med möjlighet för övriga orter att göra uppkoppling via videolänk (med Skype, se länk nedan).

Samtliga kurstillfällen ges på svenska. För behov av utbildning på engelska vänligen kontakta ehandel@slu.se.

Tillfällena kommer att ges enligt nedan, deltagande kräver att man gör en kursanmälan.

2017-09-12   10.00-11.30   Lokal: B302 Wången, Ulls hus, Ultuna + video

2017-10-26    13.00-14.30    Lokal: B302 Wången, Ulls hus, Ultuna + video

2017-12-14    10.00-11.30    Lokal: B302 Wången, Ulls hus, Ultuna + video

Information om uppkoppling via videolänk meddelas med e-post, i anslutning till respektive kurs.

Observera att anmälan till samtliga tre tillfällen är separerade för deltagande i lokal resp videouppkoppling för att vi ska veta vilka som kommer att delta via video; välj rätt kurstillfälle!

Anmäl till LOU-kurs här

Hur man kopplar upp sig via egen dator

Alternativ till uppkoppling vid egen dator kan vara att deltagaren/deltagarna själva bokar upp en lokal med videokonferensutrustning, detta debiteras i så fall beställarna och måste i förväg anmälas till AV-stöd (se länken om uppkoppling nedan) 

 

Webbkurs beställningssystemet Proceedo

Denna utbildning är delad i olika delar för olika behörigheter, den är tillgänglig på webben så att användaren själv kan avgöra när den vill gå igenom den. Den tar ca 1-1,5 timme beroende av vilka moment man väljer.

Länkar till webbkurs Proceedo
- för beställare
- för ekonomiregistrerare
- för attestanter

Dessa webbkurser är baserade på Proceedo version 8.0. En uppdatering kommer att ske i samband med att vi övergår till Proceedo version 9.0 i höst.

Obs! Om visningen av webbkurserna inte fungerar kan du behöva uppdatera din FlashPlayer https://helpx.adobe.com/se/flash-player.html

Vi rekommenderar också denna webbutbildning för er som tidigare fått utbildning i Proceedo men känner att ni behöver fräscha upp era kunskaper.  

 

 


Kontaktinformation

Vid frågor angående inköp på SLU, vänligen kontakta inköpsenheten på
upphandling@slu.se

För frågor om e-handel och Proceedo kontakta ehandel@slu.se

Sidansvarig: gunilla.ljungqvist@slu.se