SLU-nyhet

Kraftsamling av forskning kring Naturbaserade lösningar på SLU Alnarp

Publicerad: 22 maj 2024

På SLU i Alnarp pågår just nu ett tiotal EU-finansierade forskningsprojekt om naturbaserade lösningar (NBS) som handlar om allt från digital modellering och grönplaner till deltagandeprocesser med empiriska exempel från olika delar av världen. SLU Tankesmedjan Movium var med och lyssnade.

Nu vill forskare i Alnarp konsolidera och skala upp initiativ och göra SLU Alnarp till ett nav för forskning och utveckling av NBS. Naturbaserade lösningar innebär att skydda, utveckla eller skapa ekosystem för att lösa olika samhällsutmaningar samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas. Exempel på NBS är regnbäddar som fördröjer dagvatten och bidrar med grönska och läplanteringar som minskar blåsten, lagrar kol och bidrar med svalkande skugga.

SLU har precis den position som krävs för att kunna ha en ledande roll för naturbaserade lösningar i Sverige liksom i europeiska projekt och aktiviteter, säger professor Kes McCormick som är en av initiativtagarna.

Nyligen träffades forskare på LTV-fakulteten i Alnarp för att diskutera en sådan mobilisering där frågor kring synlighet och kommunikation av pågående forskning lyftes fram, men också betydelsen av utvecklandet av långsiktiga partnerskap med offentliga och privata aktörer.

SLU har en lång historia av att bedriva forskning i nära samarbete med externa partner, inte minst genom SLU Tankesmedjan Moviums Partnerskap, säger professor Thomas B. Randrup, som är en annan av initiativtagarna. LTV-fakultetens breda forskning kring planering, design och förvaltning av naturbaserade lösningar har potential att växa och få stort genomslag i samhället konstaterar alla medverkande forskare.

Seminariet var en del av de ”research jams” som lektor Ishi Buffam arrangerar för att få forskare att träffas och diskutera sina idéer till nya forskningsprojekt. Medverkande forskare vid NBS-seminariet var (i bokstavsordning) Kristina Blennow, Ishi Buffam, Lisbet Christoffersen, Hanna Fors, Mojgan Ghorbanzadeh, Abdulghani Hasan, Caroline Hägerhäll, Elizabeth Marcheschi, Kes McCormick, Geovana Mercado, Misagh Mottaghi, Åsa Ode Sang, Agnes Pierre, Thomas Randrup, Neil Sang, Zhendong Sun, Petra Thorpert och Milena Trmčić.