Medarbetarwebben

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 383 sidor som är taggade med Avhandlingar:
Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation: Roughage Feeding of Suckler Cows during Winter. Intake, Utilization and Energy Status in Pregnant Cows fun-vh@slu.se Mikaela Jardstedt försvarar sin akademisk avhandling "Roughage

Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation: Roughage Feeding of Suckler Cows during Winter. Intake, Utilization and Energy Status in Pregnant Cows fun-vh@slu.se Mikaela Jardstedt försvarar sin akademisk avhandling "Roughage

disputation-Wiruntita Chankeaw

disputation-Wiruntita Chankeaw

Disputation: Impacts of fat mobilization on bovine endometrium function fun-vh@slu.se Wiruntita Chankeaw försvarar sin avhandling "Impacts of fat mobilization on bovine endometrium function".

disputation-Wiruntita Chankeaw

disputation-Wiruntita Chankeaw

Disputation: Impacts of fat mobilization on bovine endometrium function fun-vh@slu.se Wiruntita Chankeaw försvarar sin avhandling "Impacts of fat mobilization on bovine endometrium function".

Disputation Maulik Upadhyay

Disputation Maulik Upadhyay

Disputation: Genomic variation across European cattle: contribution of gene-flow fun-vh@slu.se Maulik Upadhyay försvarar sin avhandling "Genomic variation across European cattle: contribution of

Ny teknik kan bredda utbudet av biobränslen

Råvarubrist och distributionsproblem begränsar produktionen och användningen av biogas idag, men med modern processteknik kan vi utnyttja fler råvaror, och omvandla gasen till biobränslen med högre

Ny teknik kan bredda utbudet av biobränslen

Råvarubrist och distributionsproblem begränsar produktionen och användningen av biogas idag, men med modern processteknik kan vi utnyttja fler råvaror, och omvandla gasen till biobränslen med högre

Disputation-Ziyad Al-Kass

Disputation-Ziyad Al-Kass

Disputation: Characterization, quantification and removal of potential pathogens from stallion semen fun-vh@slu.se Ziyad Al-Kass försvarar sin avhandling "Characterization, quantification and

Disputation-Huu Yen Nhi Nguyen

Disputation-Huu Yen Nhi Nguyen

Disputation: Brewer’s yeast as a protein source in the diet of tilapia and freshwater prawns reared in a clear water or biofloc environment fun-vh@slu.se Huu Yen Nhi Nguyen försvarar sin avhandling

Europeiska boskapsrasers släktskap och genetiska mångfald har kartlagts

Den stora variation som finns mellan lantraser av nötboskap i olika delar av Europa beror delvis på inkorsningar som skedde tidigt i domesticeringen. I Italien och på Balkan finns raser med tydliga

Europeiska boskapsrasers släktskap och genetiska mångfald har kartlagts

Den stora variation som finns mellan lantraser av nötboskap i olika delar av Europa beror delvis på inkorsningar som skedde tidigt i domesticeringen. I Italien och på Balkan finns raser med tydliga

Disputation-Ziyad Al-Kass

Disputation-Ziyad Al-Kass

Disputation: Characterization, quantification and removal of potential pathogens from stallion semen fun-vh@slu.se Ziyad Al-Kass försvarar sin avhandling "Characterization, quantification and