Medarbetarwebben

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 426 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Halm bör kunna ersätta svanskupering på grisar även i EU

Understimulerade grisar kan rikta sina undersökande beteenden mot andra grisar, med svansbitning som följd. Inom EU är det mycket vanligt att kupera grisarnas svansar för att motverka detta problem,

Halm bör kunna ersätta svanskupering på grisar även i EU

Understimulerade grisar kan rikta sina undersökande beteenden mot andra grisar, med svansbitning som följd. Inom EU är det mycket vanligt att kupera grisarnas svansar för att motverka detta problem,

Linnépriset till Alexander Feckler

Fil. dr Alexander Feckler vid institutionen för vatten och miljö har fått 2019 års Linnépris för sin doktorsavhandling om hur svampar, bakterier och små ryggradslösa djur som lever i vattendrag

Linnépriset till Alexander Feckler

Fil. dr Alexander Feckler vid institutionen för vatten och miljö har fått 2019 års Linnépris för sin doktorsavhandling om hur svampar, bakterier och små ryggradslösa djur som lever i vattendrag

Ny avhandling av Sorphea Sen

Den 13 juni försvarade Sorphea Sen sin doktorsavhandling "Evaluation on brewery yeast and insect meal (black soldier fly and cricket meal) to replace trash fish in the diet for Asian seabass ( Lates

Disp Balachandra Kalyandurg

Disp Balachandra Kalyandurg

Potato mop-top virus: Variability, Movement and Suppression of Host Defence johanna.nilsson@slu.se Pruthvi Balachandra Kalyandurg försvarar sin avhandling Potato mop-top virus: Variability,

Disputation-Elisabeth Andrée O´Hara

Disputation-Elisabeth Andrée O´Hara

Disputation: Adjusted Dry Period Length in dairy cows -effects on milk yield, health and fertility fun-vh@slu.se Elisabeth Andrée O´Hara försvarar sin avhandling "Adjusted Dry Period Length in

Disputation-Elisabeth Andrée O´Hara

Disputation-Elisabeth Andrée O´Hara

Disputation: Adjusted Dry Period Length in dairy cows -effects on milk yield, health and fertility fun-vh@slu.se Elisabeth Andrée O´Hara försvarar sin avhandling "Adjusted Dry Period Length in

Disputation-Torun Wallgren

Disputation-Torun Wallgren

Disputation: A tale of tails - prevention of tail biting in pigs by early detection and straw management fun-vh@slu.se Torun Wallgren försvarar sin avhandling "A tale of tails - prevention of tail

Disputation-Torun Wallgren

Disputation-Torun Wallgren

Disputation: A tale of tails - prevention of tail biting in pigs by early detection and straw management fun-vh@slu.se Torun Wallgren försvarar sin avhandling "A tale of tails - prevention of tail

disputation-Lena Ström

disputation-Lena Ström

Disputation: Visual evoked potentials in the horse fun-vh@slu.se Lena Ström försvarar sin avhandling "Visual evoked potentials in the horse". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala Lena Ström

disputation-Lena Ström

disputation-Lena Ström

Disputation: Visual evoked potentials in the horse fun-vh@slu.se Lena Ström försvarar sin avhandling "Visual evoked potentials in the horse". Audhumbla, VHC, Ultuna Uppsala Lena Ström

Loading…