Medarbetarwebben

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 345 sidor som är taggade med Avhandlingar:
Disputation-Sebastian Lungu-Mitea

Disputation-Sebastian Lungu-Mitea

Disputation: Toxicity pathways in zebrafish cell lines - An ecotoxicological perspective on toxicity testing in the 21st century fun-vh@slu.se Sebastian Lungu-Mitea försvarar sin avhandling "

Disputation-Sebastian Lungu-Mitea

Disputation-Sebastian Lungu-Mitea

Disputation: Toxicity pathways in zebrafish cell lines - An ecotoxicological perspective on toxicity testing in the 21st century fun-vh@slu.se Sebastian Lungu-Mitea försvarar sin avhandling "

disputation-Elin Manell

disputation-Elin Manell

Disputation: Refinement of porcine models in diabetes and transplantation research fun-vh@slu.se Elin Manell försvarar sin avhandling "Refinement of porcine models in diabetes and transplantation

disputation-Elin Manell

disputation-Elin Manell

Disputation: Refinement of porcine models in diabetes and transplantation research fun-vh@slu.se Elin Manell försvarar sin avhandling "Refinement of porcine models in diabetes and transplantation

Kan synskadade hundar hjälpa människor att se?

Stargardts sjukdom och Bardet-Biedls syndrom är exempel på obotliga ärftliga sjukdomar som drabbar näthinnans celler och leder till synnedsättning eller blindhet hos människor. I en ny

Kan synskadade hundar hjälpa människor att se?

Stargardts sjukdom och Bardet-Biedls syndrom är exempel på obotliga ärftliga sjukdomar som drabbar näthinnans celler och leder till synnedsättning eller blindhet hos människor. I en ny

Disputation-Redempta Athanas Kajungiro

Disputation-Redempta Athanas Kajungiro

Disputation: Towards a sustainable tilapia breeding program in Tanzania fun-vh@slu.se Redempta Athanas Kajungiro försvarar sin avhandling "Towards a sustainable tilapia breeding program in

Disputation-Redempta Athanas Kajungiro

Disputation-Redempta Athanas Kajungiro

Disputation: Towards a sustainable tilapia breeding program in Tanzania fun-vh@slu.se Redempta Athanas Kajungiro försvarar sin avhandling "Towards a sustainable tilapia breeding program in

Disputation-Suvi Mäkeläinen

Disputation-Suvi Mäkeläinen

Disputation: Canine inherited retinal degenerations - a model for visual impairment in humans fun-vh@slu.se Suvi Mäkeläinen försvarar sin avhandling "Canine inherited retinal degenerations - a

Disputation-Suvi Mäkeläinen

Disputation-Suvi Mäkeläinen

Disputation: Canine inherited retinal degenerations - a model for visual impairment in humans fun-vh@slu.se Suvi Mäkeläinen försvarar sin avhandling "Canine inherited retinal degenerations - a

Resistensgener i gran ger hopp i kampen mot rotröta

Svampen rotticka, som orsakar rotröta, är det svenska skogsbrukets värsta skadegörare. En ny avhandling från SLU identifierar flera gener i gran som bidrar till resistens mot rotröta. Förhoppningen

Disputation-Adalinda Hernández

Disputation-Adalinda Hernández

Disputation: Tropical paradise - is it for cows? Animal welfare of cattle raised under tropical conditions fun-vh@slu.se Adalinda Hernández försvarar sin avhandling "Tropical paradise - is it for

Loading…