Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 395 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Effekter av okontrollerad urbanisering på en flods flöde och vattenkvalitet

Urbanisering orsakar försämring av vattenkvaliteten och flöden i floder och vattendrag över hela världen. Med avrinningsområdet vid Rocha-floden i Bolivia som exempel utvärderade Benjamin Gossweiler

Effekter av okontrollerad urbanisering på en flods flöde och vattenkvalitet

Urbanisering orsakar försämring av vattenkvaliteten och flöden i floder och vattendrag över hela världen. Med avrinningsområdet vid Rocha-floden i Bolivia som exempel utvärderade Benjamin Gossweiler

Optiska sensorer i dricksvattenproduktionen

En ny avhandling från institutionen för vatten och miljö har undersökt hur sensorer kan användas för att förbättra reningen av dricksvatten. Fokus för studien har varit hur organiskt material ska

Optiska sensorer i dricksvattenproduktionen

En ny avhandling från institutionen för vatten och miljö har undersökt hur sensorer kan användas för att förbättra reningen av dricksvatten. Fokus för studien har varit hur organiskt material ska

Trots investeringar och förändrade konsumtionsmönster minskar utsläppen långsamt

Svenska tillverkningsföretag har minskat sina utsläpp under de tre första faserna av EU:s handel med utsläppsrätter. De företag som är med i denna handel har dock inte minskat sina utsläpp mer än de

Trots investeringar och förändrade konsumtionsmönster minskar utsläppen långsamt

Svenska tillverkningsföretag har minskat sina utsläpp under de tre första faserna av EU:s handel med utsläppsrätter. De företag som är med i denna handel har dock inte minskat sina utsläpp mer än de

Disputation-Peter Ruvuga

Disputation-Peter Ruvuga

Disputation: Rangeland and livestock management practices for improved herder livelihoods in miombo woodland fun-vh@slu.se Peter Ruvuga försvarar sin avhandling "Rangeland and livestock management

Kan förbättrade förhållanden i alven öka avkastningen eller förbättra vattenkvaliteten?

Gizachew Tarekegn Getahun har utvärderat effekterna av olika åtgärder i alven med avseende på skörd, markegenskaper och miljöpåverkan i sin nya doktorsavhandling. Mekanisk uppluckring av alven i

Disputation-Dinah Seligsohn

Disputation-Dinah Seligsohn

Disputation: Pure white gold - Subclinical mastitis in dairy camels in Kenya with special focus on Streptococcus agalactiae fun-vh@slu.se Dinah Seligsohn försvarar sin avhandling 'Pure white gold -

Kan förbättrade förhållanden i alven öka avkastningen eller förbättra vattenkvaliteten?

Gizachew Tarekegn Getahun har utvärderat effekterna av olika åtgärder i alven med avseende på skörd, markegenskaper och miljöpåverkan i sin nya doktorsavhandling. Mekanisk uppluckring av alven i

Disputation-Dinah Seligsohn

Disputation-Dinah Seligsohn

Disputation: Pure white gold - Subclinical mastitis in dairy camels in Kenya with special focus on Streptococcus agalactiae fun-vh@slu.se Dinah Seligsohn försvarar sin avhandling 'Pure white gold -

Disputation-Niclas Högberg

Disputation-Niclas Högberg

Disputation: Sensing the worms – Automated behaviour monitoring for detection of parasitim in grazing livestock fun-vh@slu.se Niclas Högberg försvarar sin avhandling "Sensing the worms – Automated

Loading…