Hoppa till huvudinnehåll

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 71 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Disputation - There´s no time to rush! Pigs and transport drivers welfare and interactions during slaughter transport

Disputation - There´s no time to rush! Pigs and transport drivers welfare and interactions during slaughter transport patrik.claesson@slu.se Sofia Wilhelmsson försvarar sin avhandling: There´s no

Disputation - Oats in the diet of dairy cows – Milk production and enteric methane emissions

Oats in the diet of dairy cows – Milk production and enteric methane emissions patrik.claesson@slu.se Petra Fant försvarar sin avhandling: Oats in the diet of dairy cows – Milk production and

Disputation: Insect-specific viruses as control measures for West Nile virus infection of animals and humans

Disputation: Insect-specific viruses as control measures for West Nile virus infection of animals and humans Patrik.claesson@slu.se Pontus Öhlund försvarar sin avhandling: Insect-specific viruses

Småbruk och gårdar med idisslare har mer varierade landskap som bidrar till ekosystemtjänster

Småbruk och gårdar med idisslande djur är förknippade med mer varierade landskap som bidrar till ekosystemtjänster jämfört med närliggande gårdar som har specialiserat sig på växtodling. Det visar en

Nya rön om motståndskraft mot rotröta kan utnyttjas i granförädling

Det finns stor variation i resistens hos gran mot de båda arterna av rotticka, H. parviporum och H. annosum s.s. Det visar Hernán Dario Capador-Barreto i sin nya doktorsavhandling. Resultaten kan

Disputation:Novel Insight into Thymidylate Kinase: Biochemical Characterization of the Human and Zebrafish Enzymes

Disputation: Novel Insight into Thymidylate Kinase: Biochemical Characterization of the Human and Zebrafish Enzymes Patrik.claesson@slu.se Junmei Hu Frisk försvarar sin avhandling: Novel Insight

Ny kunskap om fiskvälfärd i vattenbruket

Odlad fisk skyddas i likhet med grisar, höns och kor av svensk djurskyddslagstiftning, men när det gäller fiskar är kunskapsbristen stor kring hur de ska hållas, skötas, hanteras och slaktas på bästa

Disputation - Physiological assessments for improved welfare of farmed fish

Disputation - Physiological assessments for improved welfare of farmed fish patrik.claesson@slu.se Per Hjelmstedts försvarar sin avhandling: Physiological assessments for improved welfare of farmed

Genetiken bakom elitprestationer hos kallblodstravare har undersökts

Tävlingshästar måsta ha rätt genetiska förutsättningar för att tåla hård träning och vinna tävlingslopp. Detta är temat i en ny doktorsavhandling från SLU. Med hjälp av olika genetiska

Så kan klimatskatter påverka kostens miljöpåverkan

Svenskarnas livsmedelskonsumtion överskrider i flera avseenden de så kallade planetära gränserna för livsmedelssystemet. En klimatskatt på mat skulle kunna minska den svenska medelkostens

Hur transporteras och lagras fosfor i landskapet

Fosfors transport i landskapet beskrivs i ny avhandling från institutionen för vatten och miljö. Lagrad fosfor på botten av vattendrag tillsammans med studier av kortsiktiga variationer i vattenkemin

Kalavverkning leder till förändrade svampsamhällen och markprocesser

Att kalavverka skog ger stora förändringar på både kort och lång sikt i de ekologiskt viktiga svampsamhällena. Både mängden svamp och artsammansättningen påverkas, något som i längden kan leda till

Loading…