SLU-nyhet

Internationellt symposium på Alnarp om att förvalta offentliga platser

Publicerad: 03 maj 2024

Den 3–5 juni arrangerar ämnesgruppen landskapets governance och förvaltning på SLU ett internationellt symposium om förvaltning av offentlig miljö som riktar sig till forskare såväl som praktiker. SLU Tankesmedjan Movium har ställt några frågor till arrangörerna Thomas Randrup och Märit Jansson!

Vad är temat för symposiet?
– Syftet med symposiet är att etablera ett forum för frågor om förvaltning av offentliga grönytor och platser. Detta gör vi för att bredda och fördjupa förståelsen för vad förvaltning av det offentliga rummet är och kan vara. Symposiet har ett globalt perspektiv och fokuserar på tre teman, som alla relaterar till värden och värderingar:

  • Varför förvalta? med fokus på teori och framtida forskning.
  • Hur förvalta? med fokus på samverkan, tekniska frågor och hållbarhet inom förvaltningen.
  • Vem förvaltar? med fokus på olika användargrupper och deltagandeprocesser

Vad är symposiets höjdpunkter?
– Vi tycker det är särskilt intressant att vi gör detta tillsammans med kollegor från Wageningen University och deras ”Managing Public Space Foundation”, som skapar samarbete mellan förvaltare, forskare och studenter. Vi är stolta över att vara en del av detta, och att välkomna forskare, praktiker och organisationer från hela värden till Alnarp i juni.

Är det något ni ser extra mycket fram emot?
– Ja, vi ser särskilt mycket fram emot att få diskutera frågor kring förvaltning i ett globalt perspektiv med många engagerade personer. Andra höjdpunkter är våra tre keynote-talare som kommer introducera ett av symposiets tre teman: Dr Alessandro Sancino, University of Milano-Bicocca, Dr Nicola Dempsey, Sheffield University, och Simone Borelli, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Forestry Department.

Som en liten notis för er som inte känner till keynote-talarna så har bland annat Alessandro Sancino skrivit en hel del om vad man i forskningen brukar benämna som collaborative governance, alltså ”styrning genom samverkan”, och co-creation som kan översättas till samskapande. Nicola Dempsey gjorde sig känd redan 2011 med vad som nu skulle kunna beskrivas som en nyckelreferens om social hållbarhet i stadsutvecklingprocesser. På senare år har hon skrivit om hur design och förvaltning påverkar människors vardagsliv. Simone Borelli forskar bland annat om hur man kan inkludera naturbaserade lösningar och stadsskogar i den lokala utvecklingen.

Fakta:

Ta chansen och anmäl er nu. Sista dag för anmälan är 13 maj!