SLU-nyhet

Rishikesh Bhalerao väljs till ny EMBO-medlem

Publicerad: 04 juli 2023
Porträtt av Rishikesh Bhalearo stående i ett av växthusen på Umeå Plant Science Centre med hybridaspväxter framför och bakom honom

European Molecular Biology Organization (EMBO) kungör idag valet av 69 nya EMBO-medlemmar och associerade medlemmar. En av dem är Rishikesh Bhalerao, professor vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU. Han väljs för sina framstående bidrag till livsvetenskaperna.

Varje år väljer EMBO-rådet nya medlemmar som har gjort enastående insatser inom biovetenskap. I år kommer 60 nya EMBO-medlemmar från 17 olika europeiska länder och nio associerade medlemmar som är baserade utanför Europa att ansluta sig till medlemsorganisationen. De kommer att bidra med sin expertis till genomförandet av EMBO:s verksamhet och hjälpa till att utforma organisationens framtida inriktning för att stärka forskarsamhället i och utanför Europa. Medlemskapet i EMBO är en livslång hedersutmärkelse.

I och med valet av Rishikesh Bhalerao har SLU:s institution för skoglig genetik och växtfysiologi, som är en del av UPSC, två forskare som är medlemmar i EMBO. Den andra är Professor Ove Nilsson som valdes in 2016. Rishikesh Bhalerao och Ove Nilsson är de enda EMBO-medlemmarna i Sverige som är aktivt engagerade i växtforskning.

- Jag känner mig hedrad och ödmjuk inför att bli vald till EMBO-medlem och är glad över att få ansluta mig till denna exklusiva grupp av internationella forskare. Detta val innebär ett erkännande av vårt arbete, inte bara nationellt utan även på internationell nivå. Det är naturligtvis alla mina gruppmedlemmar och UPSC:s forskningsmiljö som har gjort detta möjligt, säger Rishikesh Bhalerao.

I sin forskning undersöker Rishikesh Bhalerao och hans grupp hur växter anpassar sin tillväxt till miljön, med fokus på hur detta kontrolleras på molekylär nivå. De följer två huvudsakliga forskningslinjer. Med hjälp av den fleråriga växten hybridasp studerar de hur dagslängd och temperatur styr den säsongsbetonade tillväxten. I den andra forskningslinjen studerar Rishikesh Bhaleraos grupp mekanokemisk kontroll av böjning av vävnader i växter med hjälp av backtrav - bland forskare bättre känd som Arabidopsis thaliana.

Rishikesh Bhaleraos resultat har publicerats i högt rankade tidskrifter som Science, PNAS, Nature Communications och Plant Cell. Efter sin doktorsexamen vid Umeå universitet arbetade han som postdoktor vid Max Planck-Institutet i Köln. År 1997 återvände han till Umeå och började på SLU där han utnämndes till professor 2005. Han har varit en del av UPSC sedan dess grundande 1999 och som vice ordförande i UPSC:s styrelse är han aktivt involverad i att utveckla forskningscentret ytterligare.

Som EMBO-medlem kommer Rishikesh Bhalerao att ingå i ett nätverk av cirka 1 900 forskare och kan aktivt delta i EMBO:s verksamhet. Medlemmar medverkar till exempel i utvärderingar av finansieringsansökningar. De sitter i EMBO:s råd, kommittéer och redaktionskommittéer för EMBO Press-tidskrifter och fungerar även som mentorer för unga forskare. Alla nya medlemmar kommer att välkomnas formellt vid EMBO:s årliga medlemsmöte den 25–27 oktober i Heidelberg i Tyskland.