SLU-nyhet

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Publicerad: 13 april 2021
Händer som skriver på en laptop.

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar till att främja hållbar stadsutveckling. Upp till fem ansökningar kommer att beviljas högst 50 000 SEK vardera. Sista ansökningsdag är den 9 maj 2021.

Vad kan ni söka för?

SLU Urban Futures vill bidra till att stimulera projekt och initiativ:

​- som är i uppstartsfas och i behov av stöd för att ta nästa steg. Det kan handla om att skicka in en ansökan till en forskningsfinansiär, att sätta samman ett konsortium eller att utveckla och definiera forskningsfrågor. SLU Urban Futures kan då bistå med medel för resor till nätverksmöten, workshops eller konferenser med syfte att identifiera forskningsfronten och/eller föra samman möjliga konsortiemedlemmar. 

- som hittills har utvecklats på lokal nivå/i en specifik sektor av SLU och som är i behov av stöd för att bjuda in andra forskare/lärare och samhällsaktörer, gärna internationella sådana. Vi ser gärna projekt som bjuder in andra kunskapsområden och som vill arbeta över vetenskapliga disciplingränser. SLU Urban Futures kan då bistå med medel för arbetstid för att skala upp eller bredda initiativet, genom nätverksmöten, presentationer eller andra utåtriktade aktiviteter.

som är under utveckling och som behöver en review-artikel för att fördjupa kunskapen inom ett område, en syntesartikel för att formulera en forskningsfråga, en gemensam publikation för att fördjupa ett samarbete, en översiktsartikel för att föra samman kunskap från flera olika projekt, eller en populärvetenskaplig publikation för att bättre nå viktiga målgrupper utanför akademin. I detta fall kan SLU Urban Futures bistå med medel för arbetstid, utrustning för att bygga arkiv eller processa bilder, kostnader för open access, tryckkostnader m.m. 

Observera att dessa exempel endast är förslag – plattformen hör gärna om fler välmotiverade idéer.

Vem kan söka?

Medarbetare anställda vid SLU:s samtliga fakulteter kan söka. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV),  fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH), fakulteten för skogsvetenskap (S) samt fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

Huvudsökande måste vara anställd vid SLU, personer som inte arbetar vid SLU är välkomna att ingå i projekt och aktiviteter.

>> Se en lista med projekt och aktiviteter som har fått stödmedel från SLU Urban Futures

>> Mer om den öppna utlysningen och hur du ansöker

Sista ansökningsdag: 9 maj 2021

Fakta:

SLU Urban Futures
SLU Urban Futures är en strategisk forskningsplattform med uppgift att inspirera och stödja SLU:s fakulteter i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. Plattformen publicerar öppna utlysningar två gånger om året.


Kontaktinformation

SLU Urban Futures
urbanfutures@slu.se

SLU Alnarp
SLU Urban Futures
Enheten för samverkan och utveckling
Box 190
234 22 Lomma

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se