SLU-nyhet

Vinnare av SLU Alnarp och Sparbankens Skånes Innovationspris 2020

Publicerad: 21 april 2020

Juryns slutliga vinnare av SLU Alnarp och Sparbankens Skånes Innovationspris 2020 om 100 000 kronor går till Paul Becher och Guillermo Rehermann. Tillväxtpriserna om 25 000 kr vardera tilldelas Rickard Ignell och Maximilian Isendahl.

Juryns motivering till vinnarna av första priset lyder enligt nedan:

Smått, smart och på naturens egna villkor var det bidrag som vann SLU Alnarps och Sparbanken Skånes Innovationspris när det nu delas ut för första gången.

Hållbarhet och att tänka långt utanför den traditionella lådan utmärker många av de sammanlagt 25 bidrag som kommit in från både forskare och studenter. Det bidrag som vann juryns röster är att använda naturens egna små drönare, blomflugor, till pollinering och även i förlängningen med precision kunna tillföra olika nyttiga mikroorganismer och även kemikalier. Paul Becher och Guillermo Rehermann, forskare vid institutionen för växtskyddsbiologi på Alnarp vinner förstapriset på 100 000 kr med sitt förslag ”Flying Agents – Hoverflies for pollination, pest control and targeted vectoring of beneficial microbes”.

”Unikt, innovativt, relevant och med goda möjligheter att bli framgångsrikt”, sammanfattar juryn bestående av Annica Karlsson, Inter Ikea, Agneta Påander, Orkla Foods och Lennart Wikström, Tejarps Förlag, sitt omdöme.

Presentationer av projekten som kom till final:

Paul Becher – forskare/lektor vid institutionen för växtskyddsbiologi, LTV Fakulteten, Guillermo Rehermann, doktorand vid samma institution:

- Flying Agents - Hoverflies for pollination, pest control and targeted vectoring of beneficial microbes

Everyone knows, pollination by bees is of crucial importance for our ecosystems and agricultural production. Interestingly, bees are applied as ‘Flying Doctors’ for vectoring biocontrol agents to flowering crops for control of plant pathogens.

Another group of pollinators are hoverflies, which are harmless flies that imitate bees and wasps with a black-yellow body to scare off other animals that want to eat them. Like bees, they are visiting flowers but before turning into a pollinator, a hoverfly often has eaten hundreds of aphids. For this reason, they are applied for biological pest control in greenhouses. Paul and Guillermo discovered that hoverflies are strongly attracted to certain yeasts, which is known to inhibit plant pathogens. This prompted the idea to combine pollination, pest control and targeted vectoring of beneficial microbes in a hoverfly-based multitool for biological plant protection – the ‘Flying Agents’.

 

Rickard Ignell – professor vid institutionen för växtskyddsbiologi, LTV Fakultuteten Alnarp

- Syntetisk ko-urindoft - ett nytt vapen mot malaria

Rickards innovation bygger på en ökad förståelse av malariamyggans ekologi. Rickard har visat att den Afrikanska malariamyggan aktivt söker upp och dricker ko-urin för att få tag i näringsämnen. Honorna hittar urinet genom sitt luktsinne, och genom kemisk och fysiologisk analys har han identifierat de aktiva doftsubstanser som ligger bakom attraktionen till detta något annorlunda dietval.

Det innovativa med dessa dofter är att de attraherar honmyggor, oberoende av så kallad fysiologisk status, det vill säga lockar till sig ett bredare spektrum av myggor än vad man tidigare visat vara möjligt. Dessutom behövs ingen koldioxid, som de flesta andra mygg- attrahenter, vilket underlättar användningen av doften på tex den Afrikanska landsbygden.

Genom att beta myggfällor med en syntetisk k-urindoft har Rickard visat att de kan reducera myggpopulationen väsentligt; antalet blodsökande myggor inomhus reducerades 70%, och antalet myggor som vilade inomhus reducerades med över 80% jämfört med kontrollmiljön. Än viktigare är att antalet människor som insjuknade i malaria sjönk med upp till 60%.

 

Maximilian Isendahl, Student vid Hortonomprogrammet

-  Förädling av svenska ätbara perenna lupiner

Maximilian har identifierat en möjlighet att vidareförädla en lupin till en perenn sort med hög avkastning. Hans innovation bygger på vidareförädling av tidigare förädlingsarbete men har nu som målsättning att ta fram den första perenna baljväxten med hög avkastning av ätbara proteinrika frön för odling i Sverige.

Om projektet lyckas, resulterar det i en gröda som även kan odlas på marker med lågt pH, lågt näringsinnehåll samt under relativt torra förhållanden. Detta kan göras utan att markstrukturen skadas av markbearbetning då grödan står i fält i flera år, samtidigt som utsläpp av växthusgaser samt näringsläckage minskas. Att grödan är perenn betyder också att bonden kan spara på kostnader för utsäde. Dessutom har lupin symbios med kvävefixerande bakterier, vilket gör att kvävegödsling inte behövs. Detta är positivt både för miljön, då framställningen av handelsgödsel är energikrävande, och för bondens ekonomi då ännu en kostnad sjunker.

Fakta:

Bakgrund

Tillsammans med Sparbanken Skåne delar SLU Alnarp ut ett (förhoppningsvis återkommande) Innovationspris till idéer med potential att accelerera utvecklingen i den gröna näringen, och livsmedelskedjan.

Priset, med en total prissumma om 150 000 kronor (förstapris à 100.000 och två priser à 25.000) delas ut med syftet att bidra till en innovationsfrämjande kultur som kan möjliggöra att mer av SLU Alnarps samlade kunskap omsätts som nyttiggörande innovationer i samhället.

Juryn har bestått av:

 • Lennart Wikström, Vvd och vetenskapsjournalist, tidigare 21 år på Lantmännens forskningsstiftelse
 • Agneta Påander, Hållbarhetsdirektör Orkla Foods Sverige
 • Annica Karlsson, Collaboration & Partnerships Manager (Food and Materials), Inter Ikea

Totalt fick vi in 25 projekt varav 13 kom från studenter och 12 från forskare/personal.

Efter juryns första individuella betygssättning så kvarstod 5 projekt från respektive kategori som juryn bedömde tillsammans. Från detta arbete kom det sedan fram tre stycken projekt som är tävlingens finalister.

Både studenter och forskare/personal har under jan/feb välkomnats söka priset och alla har tävlat i samma kategori/klass. Minst en från varje kategori skall dock finnas på prispallen så ingen kategori kan ta hem alla priserna.

Vi har välkomnat projektidéer som ännu inte utvecklats till en kommersiell produkt eller tjänst att söka Innovationspriset. Innovationers natur kan ta många former och vi har välkomnat dem alla oavsett de är produkt, tjänst, metod eller något annat som vi i dagsläget inte känner till.

Bedömningskriterierna som vi använt oss av för att bedöma ansökningarna är följande:

 • Innovationshöjd
 • Hur banbrytande är idén och hur står den innovativa höjden sig jämfört med alternativa lösningar som redan finns på marknaden eller i samhället?

  Kommersiell potential, alt. samhällsnytta
 • Vilken nytta kommer den bidra med till marknaden eller samhället och hur stor marknad ser du för produkten?

  Nyhetsvärde
 • Hur ny och ”oväntad” är din innovation? Ju mer oväntad och unik din innovation är, desto större nyhetsvärde

  Genomförandepotential
 • Vilken potential finns att ta idén vidare till implementation i samhälle/industri

Kontaktinformation

Nicholas Jakobsson
Senior Advisor & Business Advisor
SLU Holding

nicholas.jakobsson@slu.se
tel: 073-370 3550