Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelande som skickas ut från SLU.


Det finns 246 sidor som är taggade med Pressmeddelanden:

Skansen uställning biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande, men hur hänger den ihop med vår överlevnad? Hur påverkar vi den biologiska mångfalden genom vårt sätt att leva och maten vi äter? Det är frågor

Gödsling omformar samspelet mellan träd och svampar i boreala skogar

Vi har hittills vetat väldigt lite om hur samspelet mellan träd och markens mikroorganismer påverkas om tillgången på näring förändras. Nu finns en studie som synliggör detta kryptiska samspel med

Fåglar gynnas av evighetsträd i 30-årig granskog

Har enstaka ”hänsynsträd” som lämnas kvar på ett kalhygge någon betydelse för fågellivet när den planterade granskogen tätnar och skjuter i höjden? Ja, det har de, åtminstone 30 år senare. Det visar

Odlare av jordgubbar och grönsaker får hjälp att utvärdera sorter

Nu ska svenska yrkesodlare av bär och grönsaker få färska insikter. Projektet ”Sortprovning i hortikulturell frilandsodling” har lämnat startgroparna. Det bedrivs av Elitplantstationen på uppdrag av

Stor fördel med en global klimatpolitik för jordbruket

Jordbruket är en stor källa till växthusgasutsläpp och ett politiskt styrmedel som kan minska utsläppen är en klimatskatt på livsmedel. En ny studie visar att en global beskattning av

Pressinbjudan: Öppet fartyg i Stockholm 9 juni

Ett dopp i klart vatten eller i ett hav som ser ut som ärtsoppa? Från det lilla, om bakteriers betydelse för att bryta ner ärtsoppan till näring för växtplankton. Till det stora, hur havets värden

Ökad kunskap för hållbara hav – Öppet fartyg i Stockholm

I en enda droppe vatten finns en värld av mikroskopiska organismer, ämnen, former och färger vi inte ser med blotta ögat. Vad vi människor gör med och mot haven och det marina livet får vi leva med i

Skogspolitikens miljömål har gett avtryck i skogen, men det finns fortfarande många hotade arter

För tre decennier sedan införde Sverige en skogspolitik med större fokus på biologisk mångfald. En ny studie visar att tillgången på livsmiljöer som är viktiga för många arter har ökat sedan dess.

”Försommarkollen” ska visa om nationaldagens blomprakt har förändrats av klimatet

På världsmiljödagen och nationaldagen kan folk runt om i landet agera medborgarforskare och rapportera in hur långt blomningen har framskridit hos några vanliga växter hemma hos sig. Kampanjen är,

Skogsdata2022

Virkesförrådet i den svenska skogen ökar fortfarande, men nu i betydligt långsammare takt än tidigare. SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet. Idag presenteras

Ebba Werner får SLU Artdatabankens naturvårdspris

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2022 går till Ebba Werner för hennes arbete med att sprida kunskap om att vägkanter kan bli blommande resurser för pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar

Hög kolinlagring på svenska mjölkgårdar minskar mjölkens klimatpåverkan

Förändringar i jordbruksmarkens kolförråd kan ha stor inverkan på mjölkens klimatavtryck. En forskargrupp från SLU har undersökt hur kolförrådet har förändrats i svensk jordbruksmark under en

Loading…