Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelande som skickas ut från SLU.


Det finns 871 sidor som är taggade med Pressmeddelanden:

BSSC samverkansavtal

SLU har ingått ett nytt avtal med Stiftelsen Skansen och Stockholms universitet om samverkan kring verksamheten på Baltic Sea Science Center (BSSC). Det nya avtalet gäller under perioden 2022-2024.

Boksläpp POM

Rosor, pelargoner, popplar och jordgubbar avhandlas när Programmet för odlad mångfald släpper fyra nya böcker om de kulturarvssorter som bevaras i Nationella genbanken i Alnarp. Välkommen på digitalt

Omikron dominerar nu nästan helt i avloppsvattnet

Analyser av SARS-CoV2 i avloppsvatten visar att halterna har ökat kraftigt på mycket kort tid. Dessutom hade varianten omikron konkurrerat ut delta redan i början av januari 2022 - i Umeå, Uppsala,

Ny bild av samisk förvaltning av naturresurser under perioden 1550–1800

Hur rätten att utnyttja olika marker bestämdes bland samer i Sverige från mitten av 1500-talet fram till slutet av 1700-talet beskriver två SLU-forskare i en ny bok. Berättande källor och

Ökad hävd av naturbetesmark kräver både lönsamhet och positiva attityder

Mångfaldsrika naturbetesmarker är beroende av att det finns lantbrukare med nötkreatur, får och hästar som hävdar dessa marker. Nu finns en rapport som belyser möjligheterna att öka arealen

Gener som skyddar gamla vetesorter mot sjukdom kartlagda och fria att utnyttja

I gamla spannmålssorter kan det finnas värdefulla egenskaper som har gått förlorade i moderna sorter. Nu har ett SLU-lett forskarlag identifierat gener som ger resistens mot svartpricksjuka och

Förordar mix av klimatåtgärder som tar hänsyn till kostnader och vem som betalar

Att minska utsläppen från transporter och matkonsumtion kan förutsätta kraftiga prishöjningar, och välfärdsförluster för dem som får bära kostnaderna. Att öka inlagringen av motsvarande mängd kol är

Odlad norsk lax på rymmen hotar svensk vild västkustlax

Odlad lax som rymt från nätkassar i havet vandrar upp i västsvenska vattendrag där de parar sig med lokal vild lax. Detta framgår av en ny studie som gjorts i samarbete mellan Sveriges

Lantgårdar kan bidra till social välfärd för många fler i samhället – vilka förändringar krävs?

Kommuner och regioner skulle kunna dra betydligt större nytta av lantgårdar inom social omsorg, utbildning, sjukvård, alternativa arbetsuppgifter och integration. Om detta, och om hur verksamheterna

Vägkanter viktiga för pollinatörer, om trafiken är begränsad

Om vi sköter vägkanterna rätt kan de bli bättre livsmiljöer för de växter, fjärilar och humlor som har fått minskat utrymme i landskapet när hagar och ängar försvunnit. Det gäller framförallt

Första doktorsavhandlingen inom djuromvårdnadsvetenskap

Sedan drygt tio år är djursjukskötare ett legitimationsyrke som kräver tre års högskoleutbildning. Nu har den första doktorsavhandlingen inom ämnet djuromvårdnadsvetenskap lagts fram vid SLU.

Medborgarforskningsportal

Medborgarforskning.se är en ny nationell knutpunkt för medborgarforskning i Sverige. Här kan du lära dig mer om medborgarforskning, söka bland projekt att delta i och bidra till portalen med egna

Loading…