Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelande som skickas ut från SLU.


Det finns 213 sidor som är taggade med Pressmeddelanden:

Bättre verktyg för minskad övergödning i Mälardalen

Diken och bäckar som avvattnar jordbrukslandskapet för med sig fosforhaltigt slam till åar och sjöar nedströms. Det finns åtgärder mot erosion och fosforförluster från åkrar, och algblomning i

Blomsterbönder

Det nya fenomenet the Slow Flower Movement är här för att stanna, visar ny forskning från SLU. Rebecca Thörning, Åsa Klintborg Ahlklo och Sara Spendrup har nyligen kartlagt den växande odlingen av

Södra Sveriges unika mohare har fått arvsmassan kartlagd

Moharen är en underart av skogsharen och finns i södra Sverige. Hos moharen är vinterpälsen blågrå i stället för vit. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Östra Finlands universitet har nu

Pressinbjudan: Nationella växtskyddskonferensen 2022 – skog, lantbruk och trädgård

EU-strategier för jord- och skogsbruk, hållbara produktionssystem, nya skadegörare, sjukdomar och ogräs, men också nya bekämpningsmetoder. Det är några av de ämnen som kommer att diskuteras när SLU,

Pressinbjudan: Svenska fladdermuskonferensen 2022

Intresset för fladdermöss har växt enormt de senaste åren, och fladdermössen är idag en självklar del av naturvård, naturupplevelser och bevarandet av kulturlandskapet. Fladdermuskonferensen vill

Pressinbjudan: Konferens med fokus på biologisk mångfald i miljöbedömningar

Biologisk mångfald är en viktig komponent i de miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar som görs inför exploateringar och i annan samhällsplanering. Därför har Mångfaldskonferensen och

Så gynnar du självföryngrad björk i skogen

De vanligaste lövträden i svenska skogar är björkar, som snabbt etablerar sig på öppna ytor efter avverkningar eller skogsbränder. Den som vill veta hur man sköter skogen för att öka mängden björk,

Hälsa och livsmedel i fokus på Uppsala Health Summit

Årets toppmöte Uppsala Health Summit 25-26 oktober tar sig an utmaningarna kring våra livsmedelssystem och hur de kan göras mer hälsosamma, inkluderande, rättvisa och hållbara. Uppsala Health Summit

Bottensediment avslöjar hur livet i fjällsjöar påverkas av ett varmare klimat

Spåren av det allt varmare klimatet är särskilt tydliga i fjällvärlden. Grönskan breder ut sig över tidigare bar mark, och samtidigt blir fjällsjöarna mer näringsfattiga. Klimatförändringar verkar

Stéphanie Robert får stort Wallenberg-anslag till projekt som ska visa hur växtceller får sin ”identitet”

SLU-professorn Stéphanie Robert ska leda ett forskningsprojekt som har tilldelats över 32 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskningen ska handla om hur växtceller får sin ”

SLU:s förtjänstmedaljer 2022 till Blokhuis, Garcia-Gil och Bertram

Nu har årets mottagare av SLU:s medaljer för förtjänstfulla insatser utsetts. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Harry Blokhuis. Förtjänstmedaljen i guld går till forskare Rosario

Hållbar forskare

Klimatsmarta resor och upphandlingar - den enskilda forskaren har en viktig roll att fylla när akademin ska dra sitt strå till stacken för ett bättre klimat. På fredag arrangerar Lärosätenas

Loading…