Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelande som skickas ut från SLU.


Det finns 154 sidor som är taggade med Pressmeddelanden:

Trafik minskar vägrenars värde för pollinerande insekter

Vägrenar kan vara en bra livsmiljö för pollinatörer, enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet. Skötselmetoder som ger mer blommor resulterar också i fler vilda bin

SLU utser sex nya hedersdoktorer 2024

Sex personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år. Fyra av dem är verksamma i Sverige: VD Kenneth Alness (Knivsta), företagsledare Antonia Ax:son Johnson (Upplands

Fem SLU-professorer har utsetts till Wallenberg Scholars

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar ett program som ger Sveriges ledande seniora forskare generösa bidrag till fri forskning: Wallenberg Scholars. I denna omgång får hela fem professorer

Fler grödor i växtföljden kan ge större spannmålsskördar i ett förändrat klimat

Värdet av varierade växtföljder har varit känt länge, men analyser av 32 långliggande växtföljdsförsök i Europa och Nordamerika fördjupar bilden. Slutsatsen är att ett ökat antal grödor i växtföljden

Värmeböljan i maj gjorde att sommaren kom extra tidigt i år, visar Försommarkollen

På världsmiljödagen och nationaldagen rapporterade medborgarforskare från nästan 1200 platser över hela landet in blomningen av hägg och syrén och några andra vanliga försommarblommor hemma hos sig.

Räkna med viltet i svensk livsmedelsberedskap

Vad är köttet i Sveriges viltstammar värt ur beredskapssynpunkt? Det har forskare från SLU och SVA beräknat i en ny studie. Svaret visade sig påverkas kraftigt av hur begränsad importen av livsmedel

Försommarkollen ska visa vad som blommar på nationaldagen

Alla runt om i landet kan agera medborgarforskare och rapportera om några av våra vanligaste blommor har börjat blomma eller ej på Världsmiljödagen och Nationaldagen, hemma hos sig. Kampanjen

Ny handbok om mykorrhiza

Symbios mellan växter och mykorrhiza-bildande svampar kan bidra med ekosystemtjänster så som förbättrad växtnäringsförsörjning och ökad tolerans mot biotisk och abiotisk stress. Ny handbok om

Ny rapport: så hållbar är svenskarnas kost

I en ny rapport skriven av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska miljöinstitutet (IVL) sammanfattas kunskapsläget för en hållbar kost och hållbar matkonsumtion. Rapporten

Årets trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Ökningen av virkesförrådet har avtagit, renlaven minskar men blåbärsrisets utbredning fortsätter att vara stabilt. Dessa trender framgår i den årliga officiella statistiken som Riksskogstaxeringen

Nytt AI-verktyg hjälper att hitta svenska skogar med höga naturvärden

Ett forskarteam från Sverige, Polen och Norge har arbetat fram en ny AI-driven kartläggningsmetod för skogsmark i Sverige. Kartläggningen och modellen visar sannolikheten för skog och skogslandskap

Miljontals ton kasserad svampkompost kan användas till hållbar odling

Förbrukat odlingssubstrat från kommersiell svampproduktion kan bli en kraftfull resurs inom trädgårdsodling. Detta är nämligen en väldigt näringsrik biprodukt som kan minska behovet av både

Loading…