Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelande som skickas ut från SLU.


Det finns 170 sidor som är taggade med Pressmeddelanden:

Kommunikation med trädgårdsägare avgörande i kampen mot invasiva växterKommunikation med trädgårdsägare avgörande i kampen mot invasiva växter

Trädgårdar står för den största införseln av främmande växter i Sverige, och uppemot 70 procent av växterna i en vanlig trädgård är hämtade från andra delar av världen. Trädgårdsägare kan därför göra

Artportalen passerar 100 miljoner fynd

Den 11 september passerade Artportalen 100 miljoner registrerade fynd. Systemet, som tar emot, samlar och tillgängliggör artobservationer, utgör också en gemenskap där användare hjälper varandra. Det

Förtjänstmedaljer 2023

Nu har årets mottagare av SLU:s medaljer för förtjänstfulla insatser utsetts. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Geoffrey Daniel. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Lotta Berg,

Kraftigt ökad förekomst av kol i grundvattnet

Det har länge varit okänt hur mycket kol som finns i grundvattnet och hur halterna förändras över tid. Nu visar en studie från SLU att halten av oorganiskt kol har ökat med ca 28 procent under de

Högre metanutsläpp än väntat från nordliga bäckar och floder

Sötvattensystem står för hälften av de globala utsläppen av metan, som är en kraftfull växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen. Men, bland sötvattnen har flodernas och bäckarnas roll i

Pressinbjudan: Seminarium om krigets förödande miljöpåverkan i Ukraina

Den ryska invasionen av Ukraina har haft förödande konsekvenser för miljön i många delar av Ukraina. SLU samordnar nu ett pilot-projekt finansierat av Svenska institutet om miljöbedömning och

Utredning om Hippologprogrammets utveckling

SLU har, i samråd med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och hästnäringens riksanläggningar initierat en utredning av Hippologprogrammets utveckling. Nu är utredningen klar och det finns flera

Invasiv parasit i simblåsan kan påverka ålen negativt

Hos den europeiska ålen förekommer sedan 1980-talet en simblåseparasit med asiatiskt ursprung. En ny studie från SLU visar att dessa parasitangrepp inte tycks ha så stor inverkan på ålens allmänhälsa

Från tidigare vårar till vilda fluktuationer i Arktis

År 2007 rapporterade forskare i den högarktiska delen av Grönland några av de snabbaste förändringarna i naturens tidtabell som någonsin observerats. Efter 15 år har samma forskare nu återvänt med en

Ny forskning om hästvälfärd med stöd från Svensk Travsport

I ett alldeles nystartat samarbetsprojekt finansierar Svensk Travsport en doktorand inom hästvälfärd. Projektet är ett samarbete mellan Svensk Travsport, Sveriges Lantbruksuniversitet, University of

Första potentiella läkemedlet mot artros hos hästar – och kanske även människor

För första gången presenteras en läkemedelsbehandling som verkar kunna bromsa sjukdomsutvecklingen vid artros. I en klinisk studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet blev

Pilotprojekt Kunskapsnav

Jordbruksverket avsätter 12 miljoner kronor till SLU Kompetenscentrum företagsledning för ett pilotprojekt under två år. Uppdraget är att testa upplägget av ett kunskapsnav inom företagsledning och

Loading…