Inköp och upphandling vid SLU - utbildning för inköpsrollen

Senast ändrad: 02 februari 2024

Målgrupp

Nya innehavare av inköpsrollen.

Lärandemål

Målet med utbildningen är att innehavaren efter genomgångna kurser ska ha:

  • Grundläggande kunskaper om gällande regler och riktlinjer för SLU:s inköp
  • Kännedom om hur SLU:s inköpsorganisation ser ut och vart man vänder sig för att få hjälp i olika inköpsfrågor
  • Tillräckliga kunskaper i SLU:s e-handelssystem Proceedo för att kunna lägga en beställning och ge förstahandssupport till andra beställare

Nya innehavare av inköpsrollen ska för att uppnå dessa mål ha genomgått utbildning för beställare i e-handelssystemet Proceedo. Se https://internt.slu.se/proceedoutbildning

 

Datum och tid

De personer som av sin prefekt via IDIS föreslås som rollinnehavare kontaktas av inköpsenheten för information.