20 mar

Online

Ett resilient och hållbart livsmedelssystem

evenemang | konferenser | seminarier, workshops |
åker i gryningen

Hur arbetar vi i Sverige med hållbara livsmedelssystem? Hur säkerställer vi bördiga jordbruksmarker? Under Sweden Innovation Days 2024 kommer Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, delta i ett panelsamtal tillsammans med Claes Johansson (Lantmännen) och Line Gordon (Stockholm Resilience Centre) med dessa frågor i fokus. Välkommen!

Panelen kommer att diskutera hur Sverige arbetar för att göra livsmedelssystemet mer resilient och hållbart. Resiliens är viktigt för att klara av klimatförändringar som i allt högre grad sätter press på jordbruksmarken. Professor Jennie Barron kommer att bidra med perspektiv på vattenförsörjning och jordbrukets effekter på vattendrag nedströms, som är av allt större betydelse i Sverige och utomlands.

Läs mer om Jennie och hennes forskning. 

Anmäl dig här för att delta i eventet online. 

Läs mer om Sweden Innovation Days 2024.

reklam för Swden Innovation Days

 

Fakta

Tid: 2024-03-20 16:00 - 17:00
Ort: Online

Kontaktinformation