Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsvetenskap

Här ingår produktkvalitet, vegetabilier, mjölk, kött, fisk.


Det finns 48 sidor som är taggade med Livsmedelsvetenskap:

Workshop om växtförädling och vall

lisa.beste@slu.se Den 26 september samlar vi aktörer både från industrin och forskningen för att belysa växtförädling och vall ur olika perspektiv. Kom på workshop och diskutera växtförädling av

Hur kan framtidens mjölkproduktion se ut?

Lantbrukarna måste få betalt för miljönyttorna, matproduktionen i Sverige måste få släppa ut en del växthusgaser, regelverken behöver ses över och det finns ett stort behov av en bred allians som kan

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier

Den 26 september hålls årets träff för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. Träffen är ett samarrangemang mellan Nationell kontaktpunkt för slakt och KRAV. För att komma till anmälningssidan,

Bättre lagring av sockerbetor

Sockerbetor lagras ofta på åkrarna över vintern och en viktig ekonomisk aspekt är förstås att minska förluster efter skörd. William Englishs doktorsavhandling handlar om hur man kan bevara

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk Framtidens jordbruk lars.eling@slu.se Inbjudan till ett lunchevent om framtidens jordbruk. Arrangeras av SLU Holding, Green Innovation Park, Almi och den

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Disp Klara Nilsson

Faba bean foods: Structure and texture charlotta.eriksson@slu.se Klara Nilsson försvarar sin avhandling "Faba bean foods: Structure and texture" den 9 juni 2023 Alla intresserade är välkomna att

Workshop om växtförädling och cerealier

parvin.mazandarani@slu.se Workshopen ska bidra till att stärka svenska cerealier genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna tillvarata olika möjligheter till fortsatt

LiFT-utbildning stärker doktorander

I mars 2023 anordnade Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala kursen ”Regulatory and ethical aspects of food production and consumption”. 17 doktorander med olika bakgrund från fyra lärosäten

Mjölkbönders syn på jordbruksstöd till gräsmarker

Jordbruksstöd till gräsmarker påverkar mjölkböndernas markförvaltning till viss del, men vissa avstår att söka eftersom kriterierna är krångliga. Det är slutsatsen av Agnes Lindbergs mastersarbete

Världsvattendagen 2023: Mat- och vattensäkerhet för alla

markmiljo-webb@slu.se På världsvattendagen den 22 mars genomför Sveriges ordförandeksap i EU tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) kontor i Bryssel ett seminarium för att

Inspel till Livsmedelsstrategin 2.0

Regeringen har tagit initiativ till en uppdaterad livsmedelsstrategi (Livsmedelsstrategi 2.0). Nästa steg i arbetet är en fortsatt dialog med livsmedelskedjans företrädare under första halvåret 2023

Loading…