En skärmflygare högt över land och berg. Foto.
1 sep

Sal W, Ulls Hus, SLU Uppsala + Zoom, Lecture hall W (Ulls house) at SLU Campus Uppsala; Zoom

Framtidens lantbruk: Vilken är vetenskapens roll?

seminarier, workshops |
Skördetröska. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Välkommen till en halvdags kollokvium där vi diskuterar de förutsättningar, normer och värderingar som formar vetenskapliga synsätt på jordbrukets hållbarhet.

Tillsammans med Anke Fischer, Martin van Ittersum och Christine Watson belyser vi hur olika perspektiv och utgångspunkter påverkar all forskning, och i synnerhet forskning om hållbart jordbruk. Detta är ett steg mot att skapa mer klarhet i de roller som vetenskap och forskare kan spela i samhällsdebatten och åtgärder för ett hållbart jordbruk.

Eftermiddagen är ett resultat av ett åtta månaders projekt inom SLU Interdisciplinary Academy (IDA) som initieras och leds av SLU Future Food.

För mer information och anmälan se den engelska sidan

Fakta

Tid: 2023-09-01 13:15 - 16:00
Ort: Lecture hall W (Ulls house) at SLU Campus Uppsala; Zoom
Lokal: Sal W, Ulls Hus, SLU Uppsala + Zoom
Arrangör: Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU