29 maj

Höörs gästgifwaregård, Höör

Workshop om växthälsa ur ett växtförädlingsperspektiv

seminarier, workshops |

Välkommen till en heldag om utveckling och utmaningar för att främja en god växthälsa. Vi kommer att prata om vad de senaste EU-regleringarna betyder, presentera resultat från SLU Grogrund och ha framtidsspaning och diskussion om näringens behov.

Vad är viktigt att vi jobbar tillsammans med för att stärka svensk resistensförädling och andra åtgärder som kan möta de stora utmaningarna vi står inför när det gäller sjukdomar och skadegörare hos växter? Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna tillvarata olika möjligheter till fortsatt utveckling. Workshoppen anordnas i samarbete med SLU Partnerskap Alnarp.

Om du har något förslag som du vill ska diskuteras på mötet, maila det till therese.bengtsson@slu.se senast den 12 maj 2023.

Tid: Måndag 29 maj 2023, kl. 10.00-15.00. Kaffe serveras från kl. 09.30.

Plats: Höörs gästgifwaregård, Gamla Torg 4, 243 30 Höör, https://hoorsgastis.se/

Sista anmälningsdag var 12 maj. 

Program

Kaffe serveras från kl. 09.30.

10.00 Programchef Eva Johansson, professor vid institutionen för växtförädling vid SLU i Alnarp, hälsar välkommen. 

10.10 Mission impossible? Crop production under the new EU Regulation on sustainable use of plant protection products. Johan A. Stenberg, professor vid institutionen för växtskyddsbiologi vid SLU i Alnarp

10.45 SLU Grogrund-projektet Resistensförädling för friska grödor presenteras.

Projektkoordinator Magnus Karlsson, professor vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU i Uppsala, introducerar.

  • Wheat, Aakash Chawade
  • Sugar beet, Anders Kvarnheden
  • Potato, Sajeevan Radha Sivarajan
  • Red clover, Shridhar Jambagi
  • Pea, Magnus Karlsson

Bensträckare

11.20 Utmaningar och möjligheter för resistensförädling

  • Lyckade exempel på resistensförädling i praktiken. Tina Henriksson, växtförädlare, Lantmännen lantbruk
  • Challenges and prospects in sugar beet resistance breeding. Julia Bengtsson och Valentina Rossi, växtförädlare, DLF Beet Seed AB

12.00 Lunch

13.00 Brainstorming. Programchef Eva Johansson, SLU Grogrund

Vad är viktigt att vi jobbar tillsammans med för att stärka svensk resistensförädling?

Sammanfattning, Kaffe på eftermiddagen.

15.00 Avslutning