26
jan

 –

28
jan
Loftet, SLU, Uppsala, Uppsala

Nordic ISAE Winter Meeting

ISAE logo

Den 26-28 januari 2022 anordnas Nordic ISAE Winter Meeting på SLU i Uppsala.

Det är Institutionen för husdjurens miljö och hälsa som är arrangör på uppdrag av ISAE, International Society for Applied Ethology.

ISAEs regional vintermöte anordnas vartannat år och hölls senast 2020
i Estland, anordnat av The Estonian University of Life Sciences i Tartu.

Anmälan är nu öppen och man kan delta på mötet både på plats och digitalt.

Alla hälsas välkomna!