25
mar
Zoom, Digitalt

Workshop: kommunikation i forskningsansökningar

interna händelser | intern personalutbildning | seminarier, workshops |

Välkommen till en workshop om kommunikation i forskningsansökningar för forskande personal på LTV-fakulteten. Redan när du gör din bidragsansökan krävs en plan för kommunikation och nyttiggörande av resultat. Om din plan är realistisk och genomtänkt kan den bidra till att din ansökan blir beviljad.

Denna workshop kommer att ta upp sådant som kan vara viktigt eller bra att tänka på som stöd för dig när du planerar kommunikationen för din forskning.  Vi kommer även att ge stöd och synpunkter i de faktiska ansökningarna som ska lämnas in kommande månad. Tillfället fokuserar på Formas öppna utlysning där ansökningarna ska skickas in i början av april.  

Har du redan skrivit avsnittet som handlar om kommunikation? Då kan du få genomläsning och synpunkter på det avsnittet. Skicka ansökan till camilla.zakrisson.juhlin@slu.se  innan den 20 mars så får du feedback.

Har du inte möjlighet att vara med den 25 mars?  Eller inte har skrivit klart kommunikationsavsnittet? Kontakta oss på camilla.zakrisson.juhlin@slu.se så hjälper vi dig i mån av tid. 

Mötet kommer hållas på engelska.  

Fakta

Tid: 2021-03-25 08:30 - 09:15
Ort: Digitalt
Lokal: Zoom
Arrangör: Projektet Forskningskommunikation@LTV
Mer information:

Password: komLTV 
Direktlänk: https://slu-se.zoom.us/j/69928639722

Varför ska vi kommunicera forskning? 

  • Din forskning kan bli ett viktigt bidrag till samhällsutvecklingen och för att människor och verksamheter både inom och utanför akademin ska få del av nyttan behöver den nya kunskapen kommuniceras. Kommunikation handlar inte enbart om att nå ut, det handlar även om att få input som bidrar till att du når längre och får bättre resultat än vad du annars fått.  
  • Väl genomförd kommunikation av forskningsresultat gör det möjligt för organisationer, politiker och människor utanför forskarsamhället att fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund. 
  • En aktiv dialog om forskning kan inspirera nya generationer att studera vidare och ge pågående forskning tillgång till nya perspektiv och infallsvinklar. 
  • Allmänheten har rätt att kunna ta del av resultat av forskning som är finansierad med allmänna medel.