CV-sida

Tim Hofmeester

Tim Hofmeester
Djurekolog intresserad av samexistensen av däggdjurssamhällen och människor. Medborgarforskare och viltkameraman.

Presentation

Jag är en djurekolog intresserad av samexistens mellan människor och vilt. Jag studerar både människors påverkan på vilda djur och påverkan som vilda djur har på människor. Inom denna ram arbetar jag med att inkludera volontärer i övervakning av vilda djur. Jag är också intresserad av att använda teknik för att få människor i kontakt med naturen.

För närvarande har jag tre (ibland sammanflätade) forskningslinjer där jag driver flera projekt:

1) Användning av teknik och medborgarforskning för att studera sammansättningen av vilda djur. Inom denna forskningslinje involverar jag volontärer i övervakningen av djurlivssamhällen och använder denna information för att besvara ekologiska frågor. Många av dessa projekt använder viltkameror, kameror med en passiv-infraröd sensor som tar bilder när de upptäcker en rörlig skillnad i temperatur (mestadels ett varmblodigt djur). Genom att involvera volontärer hoppas jag få människor i kontakt med naturen och ge dem en unik upplevelse som utformas sina uppfattningar gentemot naturen och vetenskapen. Jag samarbetar med samhällsvetare för att studera dessa potentiella effekter.

2) Vilt och One health. Jag studerar förhållandet mellan förekomsten av olika vilda djurarter och förekomsten och tätheten av parasiter och sjukdomar. Hittills har min huvudfokus varit fästingar och fästingburna sjukdomar och att studera förhållandet mellan tillgången på olika värdarter och förekomsten av fästingburna sjukdomar. Jag samarbetar med folkhälsoombud för att ge denna nya ekologiska kunskap till beslutsfattare i syfte att effektivisera förebyggande metoder.

3) Små rovdjur ekologi. Sedan jag var student har jag arbetat med ekologin av små rovdjur, särskilt mårddjur (medlemmar av Mustelidae-familjen). Jag arbetar med flera arter, från den minsta rovdjur i Europa (småvesslan) till den mycket större, men fortfarande lilla mård. Med detta arbete hoppas jag öka vår kunskap om ekologin hos dessa arter och möjliggöra bättre strategier för förvaltning och skydd av dessa arter. Jag gör en del av denna forskning genom min associering med Småmårddjurstiftelsen där jag är ordförande.

Jag höll ett TED-föredrag om länken mellan (små) rovdjur och sjukdomar på TEDx Ede 2016, som kan ses här:

The carnivore effect - from fairy tales to reality

Jag ansvarar för forskningsenheten Megafauna & Sustainability tillsammans med ledaren Dr. Joris Cromsigt och är associate editor för tidskriften Remote Sensing in Ecology and Conservation.

Undervisning

Jag är koordinator för forskningsskolan Ecology & Society (ECOS) som drivs av institutionen för vilt, fisk och miljö och institutionen för skogsekonomi vid SLU. Vi erbjuder kurser, workshops och seminarier i ämnen i gränssnittet mellan ekologi, ekonomi och sociologi. Jag är samordnare för en av kurserna: Ecology for non-ecologists, där vi undervisar grunderna i ekologi till doktorander som arbetar i tvärvetenskapliga projekt inklusive ekologi men med bakgrund i andra vetenskaper.

Jag är också koordinator för doktorandutbildning vid institutionen.

Jag håller några föreläsningar i kurser Fish and Wildlife Census Techniques (BI1302) och Applied Population Ecology (BI1301).

Forskning

Jag arbetar i flera projekt (som länkar till de forskningslinjer som beskrivs ovan), som presenteras i slumpmässig ordning.

Scandcam är ett samarbete mellan SLU och norska institutet för naturforskning (NINA) som studerar däggdjursamhällen med viltkameror. Vårt huvudmål är att använda data från ett volontärdrivet viltkameranätverk som används för att studera lodjur-familjegrupper för att studera interaktioner mellan arter inom hela däggdjurssamhället.

Beyond Moose studerar interaktioner mellan olika klövviltsarter i flerartssystem. Jag är främst involverad i att använda viltkameror för att studera dessa interaktioner.

ARCS - Arenor för samverkan via medborgarforskning är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Umeå universitet, SLU och Vetenskap & Allmänhet. Vi bygger en plattform som stöder medborgarforskning i Sverige. Jag samordnar arbetspaketet om standardisering och datakvalitet.

Träffa dina vilda grannar är ett pilotprojekt som finansieras genom SLU Framtidens städer där vi använder medborgarforskning och viltkameror för att studera vilda djur över en gradient från stad till landet. Inom detta projekt samarbetar jag med dr Roland Kays vid North Carolina Museum for Natural Sciences och North Carolina State University, Umeå kommun, Naturskolan och Svenska Jägareförbundet Västerbotten.

Skogsfragmenteringseffekter på fästingar är en studie som finansieras genom SLU Framtidens djur, natur och hälsa där vi studerar effekterna av skogsfragmentering på fästingar och fästingburna sjukdomar genom förändringar i viltsamhällen. En del av detta arbete utförs av Nannet Fabri inom sin doktorandforskning. Detta projekt är ett samarbete med Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU i Uppsala och National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) i Nederländerna.

Miljöanalys

Jag deltar i utvecklingen av metoder för att övervaka skandinaviska viltarter vid viltkameror. För närvarande utvecklar vi en metod genom vilka jägare kan bidra till övervakning av vilt genom att dela bilder som samlats in med sina viltkameror, för vilka vi genomförde en landsomfattande enkät.

Samverkan

Jag arbetar med forskare vid norska institutet för naturforskning (NINA), North Carolina State University, Göteborgs universitet, Umeå universitet och olika institutionen vid SLU. Utöver det arbetar jag med (lokala) intressenter som Umeå kommun, Vetenskap & Allmänhet, Svenska Jägareförbundet och småmårddjurstiftelsen.

Bakgrund

2017-2019 Postdoktor vid VFM, SLU, Umeå, Sverige

2012-2016 PhD i ekologi vid Wageningen universitet, Nederländerna

2009 - 2011 master i ekologi vid Wageningen universitet, Nederländerna

Handledning

För närvarande är jag biträdande handledare av doktorand Nannet Fabri och huvudhandledare för flera MSc-studenter.

Om du är intresserad av att göra ett MSc-avhandlingsämne med mig, vänligen kontakta mig eller kolla vid MegaSus sidan.

Publikationer i urval

21. Anthony Caravaggi, A Cole Burton, Douglas A Clark, Jason T Fisher, Amelia Grass, Sian Green, Catherine Hobatier, Tim R Hofmeester, Ammie K Kalan, Daniella Rabaiotti & Danielle Rivet (2020) A review of factors to consider when using camera traps to study animal behaviour to inform wildlife ecology and conservation. Conservation Science and Practice 2: e239. doi: 10.1111/csp2.239

20. Jeroen Mos & Tim R Hofmeester (2020) The Mostela: an adjusted camera-trapping device as a promising non-invasive tool to study and monitor small mustelids. Mammal Research 65: 843-853. doi: 10.1007/s13364-020-00513-y

19. Michiel P Veldhuis, Tim R Hofmeester, Guy Balme, Dave J Druce, Ross T Pitman & Joris PGM Cromsigt (2020) Predation risk constrains herbivores’ adaptive capacity to warming. Nature Ecology & Evolution 4: 1069-1074. doi: 10.1038/s41559-020-1218-2

18. Tim R Hofmeester, Sherry Young, Sonya Juthberg, Navinder J Singh, Fredrik Widemo, Henrik Andrén, John DC Linnell & Joris PGM Cromsigt (2020) Using by-catch data from wildlife surveys to quantify climatic parameters and the timing of phenology for plants and animals using camera traps. Remote Sensing in Ecology and Conservation 6: 129-140. doi: 10.1002/rse2.136

17. Hein Sprong, Sander Moonen, Sip E van Wieren & Tim R Hofmeester (2020) Effects of cattle grazing on Ixodes ricinus-borne disease risk in forest areas of the Netherlands. Ticks and Tick-borne Diseases 11: 101355. doi: 10.1016/j.ttbdis.2019.101355

16. Tim R Hofmeester, Esther J Bügel, Bob Hendrikx, Miriam Maas, Frits FJ Franssen, Hein Sprong & Kevin D Matson (2019) Parasite load and site-specific parasite pressure as determinants of immune indices in two sympatric rodent species. Animals 9: 1015. doi: 10.3390/ani9121015

15. Katsuhisa Takumi, Hein Sprong & Tim R Hofmeester (2019) Impact of vertebrate communities on Ixodes ricinus-borne disease risk in forest areas. Parasites & Vectors 12: 434. doi: 10.1186/s13071-019-3700-8

14. Tim R Hofmeester, Vilmar Dijkstra, Jasja JA Dekker, Tom van der Meij & Sim Broekhuizen (2019) The status of the Dutch polecat population: correction of a recently published error. Mammalia 83: 453-454. doi: 10.1515/mammalia-2018-0051

13. Tim R Hofmeester, Joris PGM Cromsigt, John Odden, Henrik Andrén, Jonas Kindberg & John DC Linnell (2019) Framing pictures: A conceptual framework to identify and correct for biases in detection probability of camera traps enabling multi-species comparison. Ecology and Evolution 9: 2320-2336. doi: 10.1002/ece3.4878

12. Tim R Hofmeester, Aleksandra I Krawczyk, Arieke Docters van Leeuwen, Manoj Fonville, Margriet GE Montizaan, Koen van den Berge, Jan Gouwy, Sanne C Ruyts, Kris Verheyen & Hein Sprong (2018) Role of mustelids in the life-cycle of ixodid ticks and transmission cycles of four tick-borne pathogens. Parasites & Vectors 11: 600. doi: 10.1186/s13071-018-3126-8

11. E Claudia Coipan, L A Gilian van Duijvendijk, Tim R Hofmeester, Katsuhisa Takumi & Hein Sprong (2018) The genetic diversity of Borrelia afzelii is not maintained by the diversity of the rodent hosts. Parasites & Vectors 11: 454. doi: 10.1186/s13071-018-3006-2

10. Sabine E Pfeffer, Robert Spitzer, Andrew M Allen, Tim R Hofmeester, Göran Ericsson, Fredrik Widemo, Navinder J Singh & Joris PGM Cromsigt (2018) Pictures or pellets? Comparing camera trapping and dung counts as methods for estimating population densities of ungulates. Remote Sensing in Ecology and Conservation 4: 173-183. doi: 10.1002/rse2.67

9. Tim R Hofmeester, Hein Sprong, Patrick A Jansen, Herbert H T Prins & Sip E van Wieren (2017) Deer presence rather than deer abundance determines the population density of the sheep tick, Ixodes ricinus, in Dutch forests. Parasites & Vectors 10: 433. doi: 10.1186/s13071-017-2370-7

8. Tim R Hofmeester, J Marcus Rowcliffe & Patrick A Jansen (2017) Quantifying the availability of vertebrate hosts to ticks: a camera-trapping approach. Frontiers in Veterinary Science 4: 115. doi: 10.3389/fvets.2017.00115

7. Tim R Hofmeester, Patrick A Jansen, Hendrikus J Wijnen, E Claudia Coipan, Manoj Fonville, Herbert H T Prins, Hein Sprong & Sip E van Wieren (2017) Cascading effects of predator activity on tick-borne disease risk. Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences 284: 20170453. doi: 10.1098/rspb.2017.0453

6. Tim R Hofmeester, J Marcus Rowcliffe & Patrick A Jansen (2017) A simple method for estimating the effective detection distance of camera traps. Remote Sensing in Ecology and Conservation 3: 81-89. doi: 10.1002/rse2.25

5. Tim R Hofmeester, E Claudia Coipan, Sip E van Wieren, Herbert H T Prins, Willem Takken & Hein Sprong (2016) Few vertebrate species dominate the Borrelia burgdorferi s.l. life cycle. Environmental Research Letters 11: 043001. doi: 10.1088/1748-9326/11/4/043001

4. Tim R Hofmeester, Pieter-Bas van der Lei, Arieke Docters van Leeuwen, Hein Sprong & Sip E van Wieren (2016) New foci of Haemaphysalis punctata and Dermacentor reticulatus in the Netherlands. Ticks and Tick-borne Diseases 7: 367-370. doi: 10.1016/j.ttbdis.2015.12.009

3. G Arjen de Groot, Tim R Hofmeester, Maurice La Haye, Hugh AH Jansman, Maribel Perez-Haro & Hans-Peter Koelewijn (2016) Hidden dispersal in an urban world: genetic analysis reveals occasional long-distance dispersal and limited spatial substructure among Dutch pine martens. Conservation Genetics 17: 111-123. doi: 10.​1007/​s10592-015-0765-6

2. Arno Swart, Adolfo Ibañez-Justicia , Jan Buijs, Sip E van Wieren, Tim R Hofmeester, Hein Sprong & Katsuhisa Takumi (2014) Predicting tick presence by environmental risk mapping. Frontiers in Public Health 2: 238. doi: 10.3389/fpubh.2014.00238

1. Jasja JA Dekker & Tim R Hofmeester (2014) The status of the American mink (Neovison vison) in the Netherlands. Lutra 57: 5-15.