Miljöarbete NJ-fakulteten

Senast ändrad: 10 april 2024
Fältförsök majs

Här hittar du information om lokalt miljöarbete inom NJ-fakulteten.

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s övergripande miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

SLU Ultuna campus vill minska den negativa miljöpåverkan från tjänsteresor och underlätta cykling till och från arbetet. Läs mer om SLU Ultuna campus som cykelvänlig arbetsplats.

Miljögrupp

Miljösamordnargrupp

Maja Reizenstein, Inst f akvatiska resurser, samordnande miljösamordnare

Mats Linde, MVM-centrum, miljösamordnare

Magnus Åberg, BioCentrum, miljösamordnare

Helena Bötker, Ekologicentrum, miljösamordnare

Johan Samuelsson, Artdatabanken, miljörepresentant

Hanna Astner, Inst f ekonomi, miljörepresentant

Lisa Matteses Åhrgren, Inst f stad och land, miljörepresentant

 

Miljörepresentanter

Albina Bakeeva, Biologiskt övningslaboratorium (BÖL)

Anders Jäderberg, Inst f Ekologi

Anne Johansson Inst f akvatiska resurser (Lysekil)

Annsofie Wahlström, SLU Future Food

Carolyn FaithfullInst f akvatiska resurser (Ultuna)

Cecilia Lalander, Inst för energi och teknik 

Cecilia Wärdig, Inst för växtbiologi

Christopher Malefors, Inst för energi och teknik (fr.o.m. feb-23)

Gunilla Mårsäter MEKÖL, Laboratorier för undervisning i mark, ekologi och kemi

Henrik Hansson Inst f molekylära vetenskaper

Johanna Blomqvist, Inst f molekylära vetenskaper

Kanita Orozovic, Inst f växtbiologi

Karin Thompson-Svanfeldt, Inst f akvatiska resurser (Väröbacka)

Lisa Beste, Inst f växtproduktionsekologi

Nils-Erik Nord, Inst f växtproduktionsekologi

Pia Geranmayeh Inst f vatten och miljö

Rena Gadjieva Inst f skoglig mykologi och växtpatologi

Ulrika Bratteby Trolte Inst f akvatiska resurser (Öregrund)

Rapportera miljöärende

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.

Lokalt miljöarbete och lokala miljömål NJ