Miljöarbete NJ-fakulteten

Senast ändrad: 20 december 2021
Fältförsök majs

Här hittar du information om lokalt miljöarbete inom NJ-fakulteten.

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s övergripande miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

SLU Ultuna campus vill minska den negativa miljöpåverkan från tjänsteresor och underlätta cykling till och från arbetet. Läs mer om SLU Ultuna campus som cykelvänlig arbetsplats.

Miljögrupp

Miljösamordnare

Mats Linde, MVM-centrum

Maja Reizenstein, Inst f akvatiska resurser

Magnus Åberg, BioCentrum

David Back, Ekologicentrum

Miljörepresentanter

Albina Bakeeva Biologiskt övningslaboratorium (BÖL)

Anne Johansson Inst f akvatiska resurser (Lysekil)

Cecilia Bandh Inst f mark och miljö

Gunilla Mårsäter MEKÖL

Hans Liljenström Inst f energi och teknik

Henrik Hansson Inst f molekylära vetenskaper

Johan Samuelsson SLU Artdatabanken

Johanna Blomqvist Inst f molekylära vetenskaper

Julija Falkman Inst f ekonomi

Karin Thompson-Svanfeldt Inst f akvatiska resurser (Väröbacka)

Lisa Matteses Åhrgren Inst f stad och land

Pia Geranmayeh Inst f vatten och miljö

Rena Gadjieva Inst f skoglig mykologi och växtpatologi

Ulrika Tollerz Bratteby Inst f akvatiska resurser (Öregrund)

Rapportera miljöärende

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.