SLU-nyhet

SLU-samordning kring en ansökan till Formas utlysning "Centrumbildningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet"

Publicerad: 08 februari 2024

Formas utlyser medel till centrumbildningar som utvecklar livsmedelsberedskap som forskningsfält i Sverige och bidrar till ny kunskap och innovativa lösningar som ökar det svenska samhällets livsmedelsberedskap och främjar konkurrenskraften.

I mitten av februari öppnar Formas utlysning Centrumsatsningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Ett lärosäte får endast gå in med två ansökningar, och SLU Future Food har fått i uppdrag av rektor att leda och facilitera en intern ansökningsprocess vid SLU.

Du som är intresserad av att medverka i ansökan – notera nedanstående datum!

Observera att workshop 2 är en fortsättning på workshop 1 och förutsätter medverkan vid denna, men du behöver anmäla dig till respektive tillfälle.

Formas anordnar ocskå ett ett digitalt informationsseminarium och matchmaking för utlysningen den 5 mars kl. 10.00-11.00. Läs mer här.

Kort beskrivning av processen

Utlysningens omfattning och fokus är relevant för hela SLU men lärosätet får bara vara huvudsökande i max två ansökningar.

• SLU vill ha minst ett vinnande bidrag i FORMAS Centrumutlysning
• SLU Future Food har uppdrag att facilitera den interna process som syftar till att identifiera detta/dessa bidrag (inte styra men skapa möjligheter)

Det är ni som är forskare vid SLU som står för idégenerering och skrivande men SLU Future Food i samarbete SLU:s övriga framtidsplattformar, en representant per fakultet och Grants Office, erbjuder stöd i ansökningsprocessen. Stöd kommer erbjudas i form av facilitering av workshopar, såddmedel, identifiering av externa aktörer, feedback på text och struktur samt hjälp med layout/visuell presentation av den färdiga ansökan.

Syftet med den interna processen vid SLU är att

 • Samordna arbetet med insamling av idéer och ta fram förslag på möjliga centruminriktning(ar) så att
 • alla forskare/forskargrupper som är intresserade får möjlighet och stöd i att bidra med idéer till potentiell/a ansökning/ar
 • SLU kan nyttja all befintlig kompetens på området och inspirerar till samarbeten över institutions- och fakultetsgränser
 • Rektor får spetsig(a) ansökning(ar) att ta ställning till 

Urvalsgruppen kommer att medverka vid de båda workshoparna och bistå med kompletteringar, analyser och synteser och även finnas med som stöd under skrivandeprocessen.

Håkan Schroeder (LTV), René Båge (VH), Ingrid Öborn (NJ) och Pernilla Christensen (S) representerar fakulteterna i processen och kommer att föreslå till Rektor vilken/vilka ansökningar som SLU jobbar vidare med samt föreslå projektgrupp.

Om utlysningen

Läs mer om utlysningen Centrumsatsningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet: 

(Datumen för utlysningen och infon nedan är preliminära och kan komma att ändras)

 • Sök för centrumbildningar som utvecklar livsmedelsberedskap som forskningsfält i Sverige och bidrar till ny kunskap och innovativa lösningar som ökar det svenska samhällets livsmedelsberedskap och främjar konkurrenskraften.
 • Syftet med utlysningen är att mobilisera kunskap, aktörer och resurser genom ökat samspel mellan forskningsmiljöer, näringsliv, den offentliga sektorn och civilsamhället.
 • Centrumbildningarna ska främja nytänkande om hur civil beredskap, hållbarhetsmålen och innovationsbehov kan adresseras tillsammans, samt generera ny kunskap inom såväl vetenskapliga metoder, praktik som policyutveckling.
 • Centrumsatsningarna ska främst fokusera på utmaningar som berör det svenska livsmedelssystemet och dess interaktion med omvärlden.
 • Organisationsansökan – SLU får skicka in max två ansökningar, men får vara medsökande på fler. (Formas kommer bevilja 2-3 totalt)
 • 15 miljoner kronor per år och per centrum under initialt fyra år. Formas har avsatt totalt 240 miljoner kronor för denna utlysning.
 • Öppnar för ansökningar: 2024-02-15 14:00
 • Sista ansökningsdatum: 2024-05-30 14:00